MAZANEC, Jakub and Eva DVOŘÁKOVÁ. Bayesovská exploratorní faktorová analýza : srovnání s klasickým přístupem (Bayesian exploratory factor analysis : A comparison with the classical approach). Testforum. Brno: Českomoravská psychologická společnost, 2017, vol. 2017, No 9, p. 1-15. ISSN 1805-9147. doi:10.5817/TF2017-9-131.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bayesovská exploratorní faktorová analýza : srovnání s klasickým přístupem
Name (in English) Bayesian exploratory factor analysis : A comparison with the classical approach
Authors MAZANEC, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Eva DVOŘÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Testforum, Brno, Českomoravská psychologická společnost, 2017, 1805-9147.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/17:00097371
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TF2017-9-131
Keywords (in Czech) exploratorní faktorová analýza; bayesovská statistika
Keywords in English exploratory factor analysis; Bayesian statistics
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 19. 3. 2018 16:10.
Abstract
V článku se věnujeme srovnání klasické a bayesovské exploratorní faktorové analýzy. Použili jsme náhodně generovaná testovací data s různými velikostmi vzorku, strukturou faktorových nábojů, škálami odpovědí a velikostmi náhodné chyby. Provedli jsme oba druhy exploratorní faktorové analýzy a na základě srovnání výsledků a celkové zkušenosti z provedených analýz můžeme uzavřít, že u klasické a bayesovské exploratorní faktorové analýzy není rozdíl v přesnosti odhadu faktorových nábojů. Bayesovský přístup poskytuje více informací, které jsou intuitivněji interpretovatelné, ale na druhou stranu námi použitý model má i nevýhody, jako je nutnost ruční úpravy zdrojových kódů a časová náročnost výpočtů. Bayesovský přístup je tak podle nás vhodnější spíše pro konfirmatorní faktorovou analýzu.
Abstract (in English)
In this paper we compare the classic and Bayesian exploratory factor analysis. We have used randomly generated data with different sample sizes, factor loading structures, response scales, and random error sizes. We have conducted both types of exploratory factor analysis and we can conclude, on the basis of comparison of our results and overall experience from the analyses, that the classic and Bayesian exploratory factor analyses do not differ in their accuracy in estimating factor loadings. Bayesian approach provides more information which can be interpreted more intuitively, but on the other hand, the model we have used has certain disadvantage: the necessity to manually edit the source codes, and the time-consuming calculations. Therefore, we consider Bayesian approach to be more suitable for the confirmatory factor analysis.
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 18:21