ŠAUER, Martin. Role malých a středních podniků v marketingových aktivitách destinace (Role of SMEs in destination marketing activities). In Klímová, V.; Žítek, V.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 674-682, 9 pp. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-88.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Role malých a středních podniků v marketingových aktivitách destinace
Name (in English) Role of SMEs in destination marketing activities
Authors ŠAUER, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. p. 674-682, 9 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50204 Business and management
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14560/17:00097388
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-8587-9
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-88
UT WoS 000426864500088
Keywords (in Czech) Destinační marketing; spolupráce; branding
Keywords in English Destination marketing; collaboration; branding
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 25/4/2019 10:54.
Abstract
Cílem článku je diskutovat roli malých a středních podniků v marketingových aktivitách destinace. Detailně rozebírá marketingové aktivity v jednotlivých fázích marketingového trychtýře a analyzuje postavení malých firem v těchto aktivitách. Článek také upozorňuje na nutnost vzájemné kooperace podnikatelů v cestovním ruchu, nutně ne však ve všech aktivitách a za všech okolností. Základní platformou pro kooperaci jsou strategické obchodní oblasti (SBA) definované Beritellim, Laesserem a Biegerem (2014), které v sobě integrují ucelený soubor služeb a dalších prvků nabídky destinace nabízený určitému segmentu poptávky. Rozbor marketingového trychtýře destinace ukázal, že mezi hlavní oblasti kooperace MSP patří budování brandu SBA, vnitřní marketing destinace, propojování dílčích služeb nebo post-nákupní servis. Klíčovým předpokladem je znalost návštěvníků a charakteru jejich chování.
Abstract (in English)
The aim of the article is to discuss the role of SMEs in destination marketing activities. We consider in detail the main marketing activities in each stage of the marketing funnel and analyses the position of small businesses in these activities. The article also highlights the need for cooperation in the tourism businesses, but not necessarily in all activities and in all circumstances. The basic platform for cooperation are strategic business areas (SBAs) defined by Beritelli, Laesser and Bieger (2014), which integrate a comprehensive set of services and other elements of the destination. Collaboration within the SBA creates value for visitors. Analysis of the destination marketing funnel showed that the main areas of the SMEs cooperation include SBA brand building, internal marketing of destination, linking individual services or post-purchase services. A key prerequisite is the knowledge of visitors and the nature of their behaviour.
Links
MUNI/A/1046/2016, internal MU codeName: Primární výzkum malých a středních podnikatelů v cestovním ruchu (Acronym: MSPCR)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 30/5/2020 11:41