HEMALA, Vladimír a Petr KMENT. First record of Halyomorpha halys and mass occurrence of Nezara viridula in Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Plant Protection Science, Praha: CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES, 2017, roč. 53, č. 4, s. 247-253. ISSN 1212-2580. doi:10.17221/166/2016-PPS.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název First record of Halyomorpha halys and mass occurrence of Nezara viridula in Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae)
Název česky První nález kněžice mramorované (Halyomorpha halys) a masový výskyt kněžice zeleninové (Nezara viridula) na Slovensku (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae)
Autoři HEMALA, Vladimír (703 Slovensko, garant, domácí) a Petr KMENT (203 Česká republika).
Vydání Plant Protection Science, Praha, CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES, 2017, 1212-2580.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.076
Kód RIV RIV/00216224:14310/17:00097415
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.17221/166/2016-PPS
UT WoS 000408655400008
Klíčová slova česky kněžice mramorovaná; kněžice zeleninová; Evropa; polyfág; fytofág; invazní druh
Klíčová slova anglicky brown marmorated stink bug; southern green stink bug; Europe; polyphagous; phytophagous; invasive species
Štítky NZ, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Nicole Zrilić, učo 240776. Změněno: 3. 4. 2018 16:15.
Anotace
The brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys Stal, 1855 (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae), is recorded from Slovakia for the first time based on a 5th instar larva collected in the town of Štúrovo, Slovakia. The current distribution, economic importance and biology of the species are briefly reviewed. During the visit to Štúrovo, a mass occurrence of adults and larvae of the southern green stink bug, Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Pentatomidae), so far captured in Slovakia in 2014 only as a single specimen, was also observed. This observation confirms the presence of N. viridula as an established species in southern Slovakia. Both species are important pests to a large number of crops (vegetables, fruit trees, decorative plants, etc.) and can cause considerable economic losses.
Anotace česky
Kněžice mramorovaná, Halyomorpha halys Stal, 1855 (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae), je poprvé zaznamenána ze Slovenska na základě nymfy pátého instaru nalezené v intravilánu města Štúrovo na jižním Slovensku. Současné rozšíření, ekonomický význam a biologie druhu jsou zde stručně zhrnuty. Počas návštěvy Štúrova byl také pozorován masový výskyt dospělců i nymf kněžice zeleninové, Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Pentatomidae), která už jednou byla nalezena na Slovensku v roce 2014 v počtě jednoho jediného jedince. Toto pozorování potvrzuje, že kněžice zeleninová má zde stabilní populaci. Oba druhy jsou významní škůdci na velkém počtu plodin a pěstovaných rostlin (zelenina, ovoce, okrasné rostliny, atd.) a můžou spůsobovat významné ekonomické ztráty.
Návaznosti
MUNI/A/1330/2016, interní kód MUNázev: Výzkum Obratlovců z Behaviorálně-Ekologického a Fylogeografického pohledu (Akronym: VOBEF)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
14_HemalaKment2017_Halyomorpha_Nezara.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Hemala, V. 31. 8. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petr Kment, Ph.D., učo 20603
  • osoba Mgr. Vladimír Hemala, učo 439888
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 27. 9. 2020 19:53