Informační systém MU
OKÁČOVÁ, Marie. Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. Leiden – Boston, Brill (Mnemosyne Supplements, 378) 2015, 262 pp. ISBN 978-90-04-26472-4. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2016, roč. 52, 1-2, s. 532-537. ISSN 0046-1628.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. Leiden – Boston, Brill (Mnemosyne Supplements, 378) 2015, 262 pp. ISBN 978-90-04-26472-4
Název česky Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. Leiden – Boston, Brill (Mnemosyne Supplements, 378) 2015, 262 pp. ISBN 978-90-04-26472-4
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2016.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Recenze
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00097432
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000400198800077
Klíčová slova česky Faltonia Betitia Proba; cento; biblický epos; Vergilius
Klíčová slova anglicky Faltonia Betitia Proba; cento; biblical epos; Virgil
Štítky biblical epos, Faltonia Betitia Proba, rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2020 22:18.
Anotace
A review of a monograph devoted to the reevalution of Proba´s biblical epos composed of quotations from Virgil. The reviewed book offers an interesting account of the reception history of Proba’s poem together with a well-founded and original reading of her text.
Anotace česky
Recenze odborné monografie věnované přehodnocení literárního významu Probina biblického eposu z Vergiliových veršů. Kniha švédské badatelky přináší poutavě zpracovanou historii recepce Probiny básně spolu s dobře podloženou a originální interpretací díla.
Návaznosti
MUNI/A/1020/2016, interní kód MUNázev: Interdisciplinární zkoumání antických jazyků, jejich literatur a příslušných kultur – 2017 (Akronym: Staré filologie 2017)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 19. 9. 2021 19:24