OKÁČOVÁ, Marie. Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. Leiden – Boston, Brill (Mnemosyne Supplements, 378) 2015, 262 pp. ISBN 978-90-04-26472-4. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2016, vol. 52, 1-2, p. 532-537. ISSN 0046-1628.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. Leiden – Boston, Brill (Mnemosyne Supplements, 378) 2015, 262 pp. ISBN 978-90-04-26472-4
Name in Czech Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. Leiden – Boston, Brill (Mnemosyne Supplements, 378) 2015, 262 pp. ISBN 978-90-04-26472-4
Authors OKÁČOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2016.
Other information
Original language English
Type of outcome Review
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00097432
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000400198800077
Keywords (in Czech) Faltonia Betitia Proba; cento; biblický epos; Vergilius
Keywords in English Faltonia Betitia Proba; cento; biblical epos; Virgil
Tags biblical epos, Faltonia Betitia Proba, rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Changed: 25/4/2020 22:18.
Abstract
A review of a monograph devoted to the reevalution of Proba´s biblical epos composed of quotations from Virgil. The reviewed book offers an interesting account of the reception history of Proba’s poem together with a well-founded and original reading of her text.
Abstract (in Czech)
Recenze odborné monografie věnované přehodnocení literárního významu Probina biblického eposu z Vergiliových veršů. Kniha švédské badatelky přináší poutavě zpracovanou historii recepce Probiny básně spolu s dobře podloženou a originální interpretací díla.
Links
MUNI/A/1020/2016, internal MU codeName: Interdisciplinární zkoumání antických jazyků, jejich literatur a příslušných kultur – 2017 (Acronym: Staré filologie 2017)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 19/9/2021 19:56