ZAŇKO, Taťjana. К вопросу об использовании в обучении РКИ текстов публицистического стиля, содержащих фразеологические единицы. In XXII Международная научно-практическая конференция "Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания", Будапешт. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název К вопросу об использовании в обучении РКИ текстов публицистического стиля, содержащих фразеологические единицы
Název česky K otázce použití publicistických textů obsahujících frazeologické jednotky ve výuce ruského jazyka jako cizího
Název anglicky About the Using of the Texts of a Journalistic Style Containing Phraseological Units in the Teaching of the Russian Language as a Foreign
Autoři ZAŇKO, Taťjana.
Vydání XXII Международная научно-практическая конференция "Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания", Будапешт, 2017.
Další údaje
Originální jazyk ruština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Maďarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky frazeologie; frazeologické jednotky; publicistický styl; výuka ruského jazyka jako cizího; řečové, komunikativní a sociokulturní kompetence
Klíčová slova anglicky phraseology; phraseological units; journalistic style; teaching Russian as a foreign language; speech, communicative and sociocultural competence
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Taťjana Zaňko, učo 403430. Změněno: 21. 2. 2018 09:43.
Anotace
В данной работе рассматривается вопрос о некоторых особенностях использования текстов публицистического стиля, содержащих фразеологические единицы, на продвинутом этапе обучения русскому языку как иностранному в чешской аудитории студентов. Особое внимание уделено специфике изменений, происходящих в области развития публицистического стиля как такового на современном этапе, и повышению уровня компетенций чешских студентов в связи с использованием в процессе обучения РКИ текстов публицистического стиля, содержащих фразеологические единицы. Предлагаются также некоторые возможные виды заданий с вышеуказанными типами текстов.
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2020 04:24