OKÁČOVÁ, Marie. De alieno nostrum: Aluzivní strategie v mytologických centonech z Vergilia. In Jarní přednáškový cyklus Jednoty klasických filologů. Praha. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název De alieno nostrum: Aluzivní strategie v mytologických centonech z Vergilia
Název anglicky De alieno nostrum: Allusive Strategies of the Mythological Centos from Virgil
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Jarní přednáškový cyklus Jednoty klasických filologů. Praha, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14640/17:00097434
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky cento; Vergilius; epyllion; antická mytologie; intertextualita; aluze
Klíčová slova anglicky cento; Virgil; epyllion; ancient mythology; intertextuality; allusion
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2018 21:17.
Anotace
V přednášce byly představeny společné charakteristiky a specifika sedmi mytologických epyllií sestavených z Vergiliových veršů (Anth. Lat. 9-15 Riese). V této početné skupině pozdně antických textů napsaných centonární technikou můžeme pozorovat promyšlené způsoby nápodoby Vergiliova původního stylu, nezřídka obohacené o důmyslné aluze na další klasické autory. K odhaleným aluzivním strategiím patří kumulování motivických (často lexikálních) i tematických aluzí (tzv. řídících reminiscencí), dále sekundární aluze (aluze Vergiliem na Vergilia, aluze Vergiliem na jiného autora) a tzv. nulové (nevyslovené) aluze.
Anotace anglicky
In the lecture, seven mythological epyllia composed of lines from Virgil (Anth. Lat. 9-15 Riese) were introduced and characterized. These texts ingeniously imitate Virgil´s literary style and at the same time allude to other authors of the classical tradition. The allusive strategies identified in this substantial part of the cento production of Late Antiquity include motif (mostly lexical) and thematic allusions (pointed references), secondary allusions (allusions by Virgil to Virgil, allusions by Virgil to other authors), and zero allusions.
VytisknoutZobrazeno: 28. 7. 2021 12:26