VLKOVÁ, Marcela, Jiří LITZMAN a Zita CHOVANCOVÁ. Diagnostika a léčba primárních imunodeficiencí. Postgraduální medicína. Praha: mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 3, s. 291-296. ISSN 1212-4184.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diagnostika a léčba primárních imunodeficiencí
Název anglicky Diagnosis and treatment of primary immunodeficiencies
Autoři VLKOVÁ, Marcela (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří LITZMAN (203 Česká republika, domácí) a Zita CHOVANCOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Postgraduální medicína, Praha, mladá fronta, 2017, 1212-4184.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30300 3.3 Health sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/17:00097444
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky imunodeficience; infekce; hypogamaglobulinémie
Klíčová slova anglicky immunodeficiency; infections; hypogamaglobulinemia
Štítky EL OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Vincent Belej, učo 7792. Změněno: 15. 3. 2018 11:42.
Anotace
Primární imunodeficience jsou poměrně heterogenní skupina onemocnění, v klinické manifestaci dominuje především náchylnost k závažným a komplikovaným infekčním onemocněním. Základní diagnostické testy - diferenciální krevní obraz a stanovení hladiny imunoglobulinů IgC, IgA algM - jsou dostupné prakticky každému lékaři. Další diagnostika již spadá do kompetence specializovaných a vysoce specializovaných laboratoří. Nejtěžší formy primárních imunodeficiencí je obvykle možno léčit kauzální, ale stále ještě poměrně riskantní léčbou - transplantací hematopoetických buněk, ve stadiu klinického, výzkumu je možnost genové transdukce. V substituční léčbě, je nejčastěji používána imunoglobulinová léčba. Antibiotická profylaxe může doplňovat imunoglobulinovou léčbu nebo je použita samostatně v případě, že jiné způsoby léčby nejsou proveditelné.
Anotace anglicky
Primary-immunodeficiencies are heterogeneous group of diseases, susceptibility to severe and complicated infectious diseases dominates in the clinical manifestation. The basic diagnostic tests - full blood count and determination of serum IgC; IgA, and IgM levels are available to almost any physician. Further diagnostics tests fall to the competence of specialized and highly specialized laboratories. The most severe forms of primary immunodeficiencies are usually treatable by causal, but still relatively risky treatment -transplantationofhematopoieticcells; genetransductionis in the stage of clinical research. Immunoglobulin replacement therapy is used as the most frequent substitution treatment.
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2021 17:05