MÁCHALOVÁ, Alena, Zuzana BABINSKÁ, Jan JUŘICA, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Hana KOSTKOVÁ, Leoš LANDA, Jana MERHAUTOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Tibor ŠTARK, Katarína TABI, Jana PISTOVČÁKOVÁ and Ondřej ZENDULKA. Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU (Pharmacology for students of bachelor's programmes at FoM MU). 2016. 397 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
Name in Czech Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
Name (in English) Pharmacology for students of bachelor's programmes at FoM MU
Authors MÁCHALOVÁ, Alena, Zuzana BABINSKÁ, Jan JUŘICA, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Hana KOSTKOVÁ, Leoš LANDA, Jana MERHAUTOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Tibor ŠTARK, Katarína TABI, Jana PISTOVČÁKOVÁ and Ondřej ZENDULKA.
Edition 397 pp. 2016.
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 30104 Pharmacology and pharmacy
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) farmakologie, obecná farmakologie, speciální farmakologie
Keywords in English pharmacology, general pharmacology, special pharmacology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Merhautová, Ph.D., učo 222905. Changed: 27/2/2019 10:08.
Abstract
Skripta jsou určena studentům bakalářských oborů pro studium farmakologie na Farmakologickém ústavu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Učební text se zabývá obecnými principy vzájemného působení organismu a léčivých látek a speciální farmakologií v rozsahu nezbytném pro jednotlivé bakalářské studijní obory. Obecná farmakologie je doplněna kapitolami shrnujícími základní charakteristiky životního cyklu léčiv a aktuální legislativní normy závazné pro předepisování, uchovávání a vydávání léčivých přípravků.
PrintDisplayed: 2/4/2020 03:00