HEMALA, Vladimír, Valerián FRANC a Michal FAŠANGA. Additional records of Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) for Slovakia. Naturae Tutela. Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, 2017, roč. 21, č. 1, s. 51-58. ISSN 1336-7609.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Additional records of Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) for Slovakia
Název česky Doplňující nálezy ploštičky tolitové, Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) ze Slovenska
Autoři HEMALA, Vladimír (703 Slovensko, garant, domácí), Valerián FRANC (703 Slovensko) a Michal FAŠANGA (703 Slovensko).
Vydání Naturae Tutela, Liptovský Mikuláš, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, 2017, 1336-7609.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/17:00097481
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky ploštice; Heteroptera; ploštičkovité; Lygaeidae; ploštička tolitová; Tropidothorax leucopterus; Slovensko; faunistika
Klíčová slova anglicky true bugs; Heteroptera; seed bugs; Lygaeidae; white swallow-wort seed bug; Tropidothorax leucopterus; Slovakia; faunistics
Štítky NZ, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Vladimír Hemala, Ph.D., učo 439888. Změněno: 16. 2. 2018 18:53.
Anotace
Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) is an aposematic species living on toxic plants from the subfamily Asclepiadoideae (family Apocynaceae sensu lato); in western and central Europe the species occurs on the native Vincetoxicum hirundinaria or alien Asclepias syriaca. Only several records of the species from eastern and southern Slovakia was published until now. Our work presents several further records also from western, central and northern parts of the country. These records show that T. leucopterus is distributed in Slovakia more widely than suggested by the published data. Several areas (Spiš region, Slovak Karst) are probably refugia with historically continuous occurrence of T. leucopterus and these sites have an important role as a sources of specimens for further spreading due to the climatic changes. Very similar situation was observed also in neighbouring Czech Republic where the species was formerly considered as critically endangered. Due to the current trend of spreading into new localities and rediscoveries on historical localities after a long time as well as due to the presence of invasive Asclepias syriaca in Slovak flora, it can be concluded that T. leucopterus is not threatened in Slovakia at the present time.
Anotace česky
Ploštička tolitová (Tropidothorax leucopterus) je aposemticky zbarvená ploštice vyvíjející se na rostlinách z podčeledi Asclepiadoideae čeledi toješťovité (Apocynaceae); v podmínkách západní a střední Evropy zejména na tolitě lékařské (Vincetoxicum hirundinaria) a také na invazní klejiche hedvábné (Asclepias syriaca). Dosud bylo publikováno jenom několik nálezů ploštičky tolitové z východního a jižního Slovenska. V této práci uvádíme několik dalších nálezů druhu také ze západní, střední a severní části země. Tyto nálezy ukazují, že ploštička tolitová je v současnosti na území Slovenska pravděpodobně mnohem rozšířenější než odpovídá dosud publikovaným údajům. Několik oblastí (Spiš, Slovenský Kras) pravděpodobně sehrává roli refugií s historicky nepřetržitým výskytem ploštičky tolitové, ze kterých je možné šíření druhu do dalších lokalit. V současnosti zaznamenané šíření druhu na nové lokality navyše může souviset s klimatickými změnami v posledních desetiletích. Velice podobná situace druhu je také v sousední České republice, kde ještě donedávna byl druh považován za kriticky ohrožený. Vzhledem na současný trend šíření i znovuobjevování se po delší době na historických lokalitách, a so zřetelem k přítomnosti invazní klejichy hedvábné v slovenské flóře, možno konstatovat, že ploštička tolitová v současnosti na území Slovenska není ohrožena.
Návaznosti
MUNI/A/1330/2016, interní kód MUNázev: Výzkum Obratlovců z Behaviorálně-Ekologického a Fylogeografického pohledu (Akronym: VOBEF)
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum Obratlovců z Behaviorálně-Ekologického a Fylogeografického pohledu, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 19:30