RINGLEROVÁ, Zuzana. Typologie komunálních systémů (Typology of local government systems). In Jüptner, Petr a Polinec, Martin. Evropská lokální politika 2. 1st ed. Praha: IPS FSV UK, 2009. p. 37-53, 16 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Typologie komunálních systémů
Name in Czech Typologie komunálních systémů
Name (in English) Typology of local government systems
Authors RINGLEROVÁ, Zuzana.
Edition 1. vyd. Praha, Evropská lokální politika 2, p. 37-53, 16 pp. 2009.
Publisher IPS FSV UK
Other information
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Keywords (in Czech) typologie, komunální politika, komunální systémy
Keywords in English typology, local politics, local government systems
Changed by Changed by: Zuzana Ringlerová, Ph.D., učo 102836. Changed: 14/9/2017 13:16.
Abstract
Kapitola shrnuje systémy komunální politiky v evropských zemích.
PrintDisplayed: 28/11/2022 13:00