MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA and Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 pp. ISBN 978-80-210-8699-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině
Authors MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA and Lucie MAZALOVÁ.
Edition 7., přeprac. vydání. Brno, 226 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-8699-9
Keywords (in Czech) Jazyk pro specifické účely; Lékařská terminologie; Latina; Učebnice
Keywords in English Language for Specific Purposes; Medical Terminology; Latin; Textbook
Tags Language for Specific Purposes, Latin, medical terminology, textbooks
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978. Changed: 17/9/2017 22:42.
Abstract
Učební texty pro posluchače lékařství a zdravotnických věd uvádějí do latinské, popř. řeckolatinské terminologie daných oborů v magisterském i bakalářském studijním programu. Cílem příručky je poskytnout jazykový základ pro náležité porozumění odborným termínům, jakož i pro jejich formálně a věcně korektní používání. Mluvnický výklad se omezuje na elementární jevy bezprostředně navazující na potřeby medicínské terminologie, repertoár lexikálních jednotek je orientován na anatomii, vybrané klinické disciplíny a recepturní latinu.
Abstract (in English)
Learning materials for students of General Medicine, Dentistry, and other medical programs serve as an introduction to Latin and Greek terminology used in the fields concerned. The aim of the textbook is to provide linguistic background to understanding medical nomenclature and its proper usage. The grammar contained is limited to elementary rules that are closely linked with the principles of medical terminology. The selection of lexical items focuses on anatomy, several clinical disciplines, and Latin prescription terms.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1389559 /1 Švanda, L. 17. 9. 2017

Properties

Name
1389559
Application
refresh
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1389559/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1389559/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/1389559/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1389559/?info
Uploaded/Created
Sun 17. 9. 2017 22:38, Mgr. Libor Švanda, Ph.D.

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978
Attributes
 
2017_LF_terminologie_skriptum_accepted_version.pdf Licence Creative Commons  File version Švanda, L. 17. 9. 2017

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 21/8/2019 05:12