VEČEŘA, Michal. „Jen pro pár kin a hodně lacino". Hrané filmy v obchodních plánech pražských výroben mezi lety 1911 a 1915. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2017, roč. 29, č. 1, s. 5-27. ISSN 0862-397X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název „Jen pro pár kin a hodně lacino". Hrané filmy v obchodních plánech pražských výroben mezi lety 1911 a 1915
Název anglicky "Only for few cinemas and cheapest as possible". Fictions films in entrepreneurial strategies of Prague producers between 1911 and 1915
Autoři VEČEŘA, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha, Národní filmový archiv, 2017, 0862-397X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60405 Studies on Film, Radio and Television
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00097601
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky production; adverts; fiction films
Štítky rivok
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., učo 18130. Změněno: 20. 3. 2018 10:55.
Anotace
Před rokem 1915 byla filmová produkce v českých zemích v úplných začátcích a její další rozvoj omezovala celá řada faktorů - od nedostatku financí po problém s distribucí. Soudobí podnikatelé museli hledat cestu jak minimalizovat riziko finanční ztráty, což obvykle vedlo k diverzifikaci jejich aktivit. Předkládaná studie analyzuje tento problém na příkladu čtyř pražských společností - Kinofy, Illusionfilmu, Lucernafilmu a ASUMu. V závislosti na uplatněné strategii se tyto společnosti dají rozdělit na dvě skupiny. Zatímco ASUM se snažil natáčet vícedílné fikční filmy založené na hvězdné osobnosti Anduly Sedláčkové, tak ostatní tři se zaměřily převážně na oblast nonfikční produkce a reklam.
Anotace anglicky
Before 1915, film production in Czech lands was in its beginnings and further development was limited by many factors -- from the lack of money to problems with distribution. Contemporary entrepreneurs had to find their way to minimize the risk of financial loss -- their efforts usually lead to the diversification of activities. Presented study aimes to analyze the problem on the example of the first four Czech producers -- Kinofa, Illusionfilm, Lucernafilm and ASUM. Depending on applied strategies, these companies can be further divided in two groups. While ASUM tried to make multiple-reel fiction movies using the star image of Andula Sedláčková, the other three concentrated itself mainly in the area of nonfiction films and adverts.
Návaznosti
MUNI/A/1077/2016, interní kód MUNázev: Kontinuita a změna v dějinách kinematografie
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2021 13:19