MOŘKOVSKÝ, Tomáš, Petr STAREC, Petra URBANOVÁ, Ivana JAROŠOVÁ, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ and Ivo SVĚTLÍK. Raně středověké pohřebiště pod budovou Filozofické fakulty v Praze a výzkum jeho kosterních pozůstatků (The early medieval cemetery under the building of the Faculty of Arts of Charles University in Prague and the investigation of its skeletal remains). In Ivana Boháčová, Miroslava Šmolíková. Praha archeologická. Archaeologica Pragensia - Supplementum 3. První vydání. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, Archeologický ústav AVČR Praha, 2016. p. 319-348, 30 pp. ISBN 978-80-87828-19-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Raně středověké pohřebiště pod budovou Filozofické fakulty v Praze a výzkum jeho kosterních pozůstatků
Name in Czech Raně středověké pohřebiště pod budovou Filozofické fakulty v Praze a výzkum jeho kosterních pozůstatků
Name (in English) The early medieval cemetery under the building of the Faculty of Arts of Charles University in Prague and the investigation of its skeletal remains
Authors MOŘKOVSKÝ, Tomáš, Petr STAREC, Petra URBANOVÁ, Ivana JAROŠOVÁ, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ and Ivo SVĚTLÍK.
Edition První vydání. Praha, Praha archeologická. Archaeologica Pragensia - Supplementum 3, p. 319-348, 30 pp. 2016.
Publisher Muzeum hlavního města Prahy, Archeologický ústav AVČR Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-87828-19-9
Keywords (in Czech) Středověké pohřebiště; kosterní pozůstatky;virtuální rekonstrukce; analýza dentálních mikroabrazí
Keywords in English Medieval cemetery, skeletal remains; virtual reconstruction; dental microabrasions analysis;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Mořkovský, učo 23827. Changed: 20/9/2017 08:41.
Abstract
Příspěvek předkládá komplexní antropologickou analýzu kosterních pozůstatků jedince nalezeného při záchranném archeologickém výzkumu v areálu vnitřního dvora Filozofické fakulty UK v Praze v roce 2007. Kromě základních antropologických metod na určení pohlaví, odhadu dožitého věku a výšky postavy byly na skeletu z hrobu 1 aplikovány moderní metody virtuální rekonstrukce, geometrické morfometrie, analýzy tvaru, či analýzy dentálních mikroabrazí.
Abstract (in English)
The paper presents a comprehensive anthropological analysis of the skeletal remains of an individual found in archaeological research uder the building of Faculty of Arts of the Charles University in Prague in 2007.
PrintDisplayed: 6/6/2020 08:13