EN

Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli

LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli
Autoři LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ.
Vydání Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kvalitativní výzkum, řízení třídy, provázející učitelé, studenti učitelství, učitelské praxe
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 21. 9. 2017 16:09.
Anotace
Cílem příspěvku je popsat pojetí řízení třídy u studentů učitelství na praxi na druhém stupni českých základních škol v souvislosti s pojetím řízení třídy jejich provázejících učitelů (zkušení učitelé). Skrze strategie řízení třídy učitel ovlivňuje fyzický a sociální prostor školní třídy za účelem vytvoření prostředí, ve kterém se žáci mohou učit (Christofferson, Sullivan, & Bradley, 2015). Dovednost řídit třídu je stěžejní pro to, aby žáci dosahovali dobrých výsledků v učení a také k tomu, aby učitelé neopouštěli svoji profesi (Stronge, Ward, & Grant, 2011). Obzvláště první rok v učitelské profesi bývá označován jako zátěžový. Množství učitelů pak opouští profesi během prvních tří let (Smith & Ingersoll, 2004). Přestože je nutnost efektivního řízení třídy často zmiňována, výzkumu strategií řízení třídy u studentů učitelství na praxi a jejich provázejících učitelů je věnována malá pozornost. Výzkumná otázka pro zní: Jak je pojetí řízení třídy u studentů učitelství ovlivňování jejich provázejícími učiteli? K zodpovězení výzkumné otázky využíváme smíšený design (Creswell & Plano Clark, 2011). Výzkumný vzorek se skládá z šesti studentů učitelství a jejich šesti provázejících učitelů. U každého studenta a učitele jsme natáčeli 6 hodin výuky, realizovali jsme rozhovor, dotazník, a analýzu deníku studenta v průběhu praxe. Tento příspěvek prezentuje pojetí řízení třídy u studentů ve vztahu k jejich provázejícím učitelům na základě polostrukturovaných rozhovorů. První výsledky ukazují tři módy pojetí řízení třídy studenty učitelství ve vztahu k jejich provázejícím učitelům. V prvním módu studenti přejímají pojetí řízení třídy jejich provázejícího učitele. Tento mód nazýváme módem návštěvníků. Ve druhém módu studenti přejímají pojetí řízení třídy svého provázejícího učitele jen částečně a staví se k němu více poučeně. Hovoříme zde o módu mentee. Ve třetím módu pak studenti vystupují aktivně ve vztahu k provázejícímu učiteli i k řízení třídy, například utvářením vlastních pravidel. Zde hovoříme o módu autonomních asistentů.
Návaznosti
GA16-02177S, projekt VaVNázev: Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich cvičných učitelů) na druhém stupni základní školy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1390227 /1 Lojdová, K. 21. 9. 2017

Vlastnosti

Název
1390227
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1390227/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1390227/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1390227/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1390227/?info
Vloženo
Čt 21. 9. 2017 16:10, Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
  • osoba Mgr. Lucie Škarková, Ph.D., učo 52296
Atributy
 
capv_2017_Rizeni_tridy_final.pptx   Verze souboru Lojdová, K. 21. 9. 2017

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
  • osoba Mgr. Lucie Škarková, Ph.D., učo 52296
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 26. 3. 2019 22:01

Další aplikace