VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole. Maloasijská katastrofa v řecké literatuře (The Asia Minor Catastrophe in Greek Literature). In Řoutil, Michal; Novák, Petr; Košťálová, Petra. Katastrofa křesťanů: Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914-1923. první vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. p. 533-555. Pro Oriente. ISBN 978-80-7465-254-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Maloasijská katastrofa v řecké literatuře
Name (in English) The Asia Minor Catastrophe in Greek Literature
Authors VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první vydání. Červený Kostelec, Katastrofa křesťanů: Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914-1923, p. 533-555, 23 pp. Pro Oriente, 2017.
Publisher Pavel Mervart
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00097669
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7465-254-7
Keywords (in Czech) maloasijská katastrofa; Smyrna; Aiolská země
Keywords in English The Asia Minor Catastrophe; Smyrna; Aeolian Land
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 29/3/2018 15:33.
Abstract
Monografie Katastrofa křesťanů. Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši 1914 – 1923 se zabývá otázkou pronásledování a genocidy národnostních menšin v Osmanské říši během 1. světové války a v následujících letech. Kapitola Maloasijská katastrofa v řecké literatuře se zaměřuje na odraz pronásledování řecké komunity a událostí, které následovaly, v řecké literatuře od 20. let 20. století po současnost.
Abstract (in English)
The publication The catastrophe of Christians. The eliminaiton of Armenians, Assyrians and Greeks in the Ottoman Empire 1914 - 1923 deals with the persecution and genocide of national minorities in Ottoman Empire between 1914 – 1923, e.g. during the World War I. and the following period. The chapter Asia Minor Catastrophe in Greek Literature focuses on the reflection of the persecution of Greek minority in 1922 and of the following events in Greek Literature from the 1920s to the present.
Links
MUNI/A/1020/2016, internal MU codeName: Interdisciplinární zkoumání antických jazyků, jejich literatur a příslušných kultur – 2017 (Acronym: Staré filologie 2017)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8/12/2021 05:03