Informační systém MU
ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. xxxiii, 62. ISBN 9788024757537.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moderní porodnictví
Authors ROZTOČIL, Aleš.
Edition 2., přepracované a doplně. Praha, xxxiii, 62, 2017.
Publisher Grada Publishing
Other information
ISBN 9788024757537
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8. 8. 2022 15:10.
Displayed: 28. 1. 2023 15:27