MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Jan SCHEJBAL, Jan JUŘICA, Roman ŘEMÍNEK and Zdeněk GLATZ. CE-C4D method for determination of beta-secretase activity as a tool for unbiased screening of potential drugs for patients suffering from Alzheimer’s disease. In 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Technique (ITP2017). 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CE-C4D method for determination of beta-secretase activity as a tool for unbiased screening of potential drugs for patients suffering from Alzheimer’s disease
Name in Czech Metoda CE-C4D pro stanovení aktivity beta-sekretasy k přesnému výběru potenciálních léčiv na Alzheimerovu nemoc
Authors MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Jan SCHEJBAL, Jan JUŘICA, Roman ŘEMÍNEK and Zdeněk GLATZ.
Edition 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Technique (ITP2017), 2017.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Keywords (in Czech) kapilární elektroforéza; bezkontaktní vodivostní detekce; beta-sekretasa; Alzheimerova nemoc
Keywords in English capillary electrophoresis; contactless conductivity detection; beta-secretase; Alzheimer’s disease
Changed by Changed by: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., učo 1865. Changed: 26. 1. 2018 08:26.
Abstract
Alzheimer‘s disease is the most common form of dementia with incidence that almost double every 20 years. It is a progressive disease, where dementia symptoms worsen over a number of years. Although current treatments cannot stop Alzheimer‘s from progressing, they can temporarily slow the worsening of the symptoms. One of the therapeutic targets is the inhibition of beta-secretase enzyme. Inhibition studies are conducted predominantly as a batch-wise screening using probes allowing FRET based determination of the enzyme activity. This approach, however, suffers from fluorescence quenching leading to biased results. As a result, a novel method based on capillary electrophoresis coupled with contactless conductivity detection was developed for separation and quantification of native form of substrate and its hydrolytic products.
Abstract (in Czech)
Alzheimerova nemoc je nejčastější formou demence s incidencí, která se každý 20 let zdvojnásobuje. Jedná se o progresivní onemocnění, jehož symptomy se v průběhu několika let zhoršují. Současná léčba neumožňuje zastavení průběhu nemoc, avšak dokáže je dočasně zpomalit. Jedním s terapeutických cílů je inhibice enzymu beta-sekretasy. Tyto inhibice jsou nejčastěji studovány vsádkově s fluorescenčně značenými molekulami substrátu navzdory možným nepřesnostem stanovení, jež plynou například ze zhášení fluorescence. Z toho důvodu byla vyvinuta nová metoda využívající kapilární elektroforézy ve spojení s bezkontaktní vodivostní detekcí k separaci a kvantifikaci neznačených forem substrátu a jeho produktů hydrolytického štěpení.
Links
GA16-06106S, research and development projectName: Vysoce efektivní systém založený na kapilární elektroforéze pro screening inhibitorů beta-sekretázy jako terapeutického cíle pro Alzheimerovu chorobu (Acronym: Alzheimer)
Investor: Czech Science Foundation
GBP206/12/G014, research and development projectName: Centrum pokročilých bioanalytických technologií
MUNI/A/1278/2016, interní kód MUName: Podpora biochemického výzkumu v roce 2017
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1. 4. 2023 07:56