CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Zakotvení veřejného ochránce práv v Ústavě ČR. Právní rozhledy, C.H. Beck, 2017, roč. 25, č. 18, s. 634-638. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zakotvení veřejného ochránce práv v Ústavě ČR
Název anglicky Enshrinement of the Public Defendor of Rights in the Constitution of the Czech Republic
Autoři CHAMRÁTHOVÁ, Anna (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právní rozhledy, C.H. Beck, 2017, 1210-6410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/17:00097760
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky veřejný ochránce práv; ombudsman; ústava
Klíčová slova anglicky Public Defendor of Rights; ombudsman; constitution
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 6. 3. 2018 12:08.
Anotace
Tento článek pojednává o tom, zda by měl být veřejný ochránce práv zakotven v Ústavě ČR. Článek napřed popisuje, že ochránce je součástí ústavy v materiálním smyslu na základě jeho vztahu k jiným ústavním institucím a částečně i jeho činnosti v oblasti ochrany lidských práv. Dále analyzuje jednotlivé argumenty pro a proti tomu, zda je nutné, aby byl ochránce součástí ústavy psané. Za hlavní argumenty pro lze považovat to, že do ústavy v materiálním smyslu spadá, že by to zvýšilo jeho nezávislost, že by to bylo projevem úcty vůči ochránci a že instituce ombudsmanského typu v psaných ústavách bývají. Dále se článek zabývá argumenty proti, za které lze považovat to, že instituce funguje kvalitně i bez uvedení v psané ústavě (uvedení v ní ostatně nemusí mít na činnost instituce žádný vliv), a to, že jeho autorita by měla vyplývat spíše z mimoprávních skutečností a ne ze zakotvení v Ústavě.
Anotace anglicky
The paper is concerned with the enshrinement of the Public Defendor of Rights in the Constitution of the Czech Republic. First, the paper describes the Defendor is the part of the factual constitution due to his relations to other constitutional institutions and partly due to his activity in the protection of human rights. Then it analyses arguments why the Defendor should or should not be the part of the written constitution. The main arguments pro are that he is a part of the factual constitution, that it would increase his independency, that it would express respect for the Defendor and that the ombudsmen usually are in written constitutions. Then the paper deals with the arguments con, which are that the institution works very well even without the enshrinement (it is also not certain the enshrinement would really affect the institution) and that its authority should emerge mainly from non-legal facts and not from the enshrinement in the written constitution.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1391353 /1 Georgala, P. 6. 3. 2018

Vlastnosti

Název
1391353
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1391353/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1391353/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1391353/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1391353/?info
Vloženo
Út 6. 3. 2018 12:08, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. Anna Chamráthová, učo 378809
Atributy
 
Chamrathova_clanek.pdf   Verze souboru Georgala, P. 6. 3. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. Anna Chamráthová, učo 378809
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 19. 6. 2019 21:04