EN

Podmět v moderní japonštině

MATELA, Jiří. Podmět v moderní japonštině. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 466. ISBN 978-80-210-8672-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8672-2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podmět v moderní japonštině
Název anglicky Subject in Modern Japanese
Autoři MATELA, Jiří.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 466, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Digitální knihovna FF MU Munishop
ISBN 978-80-210-8672-2
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8672-2017
Klíčová slova česky japonština, lingvistika, podmět, kognitivní lingvistika, konstrukční gramatika
Klíčová slova anglicky Japanese; linguistics; subject; cognitive linguistics; construction grammar
Štítky Munipress
Bibliografie 142 záznamů
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 9. 8. 2018 10:41.
Anotace
Publikace si za objekt zkoumání bere gramatický systém moderní japonštiny. Jejím cílem je předvést lingvistický aparát pro popis obsahového plánu konstrukcí jmenných frází s partikulemi ga a wa a zhodnotit charakteristiky těchto konstrukcí ve vztahu k obecně lingvistické kategorii PODMĚT. Představená analýza využívá východisek funkční a kognitivně orientované lingvistiky s přihlédnutím k typologickému využití podmětu v moderní jazykovědě. Výklad je přitom zasazen do širšího kontextu japonských lingvistických teorií, jež se k podmětu vztahují. Mimo jiné nastiňuje vývoj pojetí kategorie PODMĚT v západní teoretické lingvistice i dynamiku snah o vnesení této kategorie do popisu struktury japonského jazyka.
Anotace anglicky
The aim of this study is to introduce a linguistic construct for description of the content of [Noun phras + wa] and [Noun phrase + ga] in modern Japanese and to evaluate characteristics of these constructions with relation to the general linguistic category of SUBJECT. The study is grounded in functional and cognitive linguistics approaches. The analysis is situated into a broader context of Japanese linguistic theories related to (grammatical) subject. It also introduces the evolution of the category of SUBJECT in the western theoretical linguistics, as well as the dynamism of attempts to apply it on the description of the Japanese language's structure.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 04:29

Další aplikace