SLÁDEK, Ondřej. Zdeněk Kožmín a strukturalismus. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 32-48. ISSN 1213-2144.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zdeněk Kožmín a strukturalismus
Název česky Zdeněk Kožmín a strukturalismus
Název anglicky Zdeněk Kožmín and Structuralism
Autoři SLÁDEK, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bohemica litteraria, Masarykova univerzita, 2016, 1213-2144.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60204 General literature studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00097808
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Zdeněk Kožmín ; Jan Mukařovský strukturalismus ; strukturální poetika a estetika ; teorie interpretace ; filozofie a literatura
Klíčová slova anglicky Zdeněk Kožmín ; Jan Mukařovský ; Structuralism ; Structural Poetics and Aesthetics ; Theory of Interpretation ; Philosophy and Literature
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 23. 3. 2018 14:29.
Anotace
Zdeněk Kožmín je autorem mnoha inspirativních interpretací literárních děl, ale také tvůrcem specifické interpretační metody. Studie se zabývá vztahem Zdeňka Kožmína ke strukturalismu, mapuje strukturalistické principy, které Kožmín přijal a zakomponoval do své teoretické a metodologické výbavy. V textu je zmíněno 7 klíčových principů (dílo jako fenomén sui generis, práce s materiálem, pojetí celku a struktury, pojetí uměleckého díla jako znaku, pojetí modelu, dynamika struktur, dialektika). Autor článku dokládá, že strukturální analýza literárního díla a popis strukturního dění se staly pevnou součástí Kožmínova interpretačního přístupu k literatuře. Strukturalismus Kožmín nicméně nevnímal jako jedinou možnou metodu studia literárních děl, nýbrž jako východisko, jako oporu při rozvíjení interpretačního dialogu s textem. Tím, čím Kožmín zásadně přispěl k rozvoji české literární vědy, bylo rozšíření strukturalismu o interpretační a filozoficko-existenciální rozměr.
Anotace anglicky
Zdeněk Kožmín produced a wealth of inspiring literary interpretations, but he is also the author of a specific interpretation method. The present study deals with Kožmín's relationship to structuralism, mapping the structuralist principles adopted by him and incorporated into his theoretical and methodological apparatus. The text outlines 7 key principles (a work of art as a sui generis phenomenon, working with material, concept of the whole and structure, understanding a work of art as a sign, concept of a model, dynamics of structures, and dialectics). The author of the paper demonstrates that structural analysis of a literary work and description of structural formation became an indivisible part of Kožmín's approach to interpretation of literary works. Nonetheless, Kožmín did not perceive structuralism as the only possible method of studying literary works, but rather as a point of departure, a support for developing an interpretative dialogue with a text. Kožmín's unique contribution to Czech literary theory and criticism lies in enriching structuralism with the dimension of interpretation and a philosophical-existential perspective.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1_Sladek-BL_19-2016-2_7.pdf   Verze souboru Sládek, O. 5. 10. 2017

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1391577/1_Sladek-BL_19-2016-2_7.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1391577/1_Sladek-BL_19-2016-2_7.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1391577/1_Sladek-BL_19-2016-2_7.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1391577/1_Sladek-BL_19-2016-2_7.pdf?info
Vloženo
Čt 5. 10. 2017 11:08, doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., učo 19978
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., učo 19978
Atributy
 

1_Sladek-BL_19-2016-2_7.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1391577/1_Sladek-BL_19-2016-2_7.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1391577/1_Sladek-BL_19-2016-2_7.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
180,5 KB
Hash md5
a14c67c2beac6d32f8338bf8b0f78285
Vloženo
Čt 5. 10. 2017 11:08

1_Sladek-BL_19-2016-2_7.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1391577/1_Sladek-BL_19-2016-2_7.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1391577/1_Sladek-BL_19-2016-2_7.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
43,8 KB
Hash md5
8dfe1f0025ae6f3f674880f706a76c9f
Vloženo
Čt 5. 10. 2017 11:14
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 1. 4. 2023 05:29