Informační systém MU
FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK and Martin WIHODA. Dějiny Polska. Translated by Martin Veselka. Vydání první. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2017. 690 stran. ISBN 9788074223068.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějiny Polska
Authors FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK and Martin WIHODA.
Translated by Martin Veselka.
Edition Vydání první. Praha, 690 stran, 2017.
Publisher NLN Nakladatelství lidové noviny
Other information
ISBN 9788074223068
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 7/6/2021 04:55.
Displayed: 23/1/2022 00:43