Informační systém MU
ZIMA, Michal. Coincer: Decentralised Trustless Platform for Exchanging Decentralised Cryptocurrencies. In Zhengand Yan, Refikand Molva, Wojciechand Mazurczyk and Raimo Kantola. Network and System Security: 11th International Conference, NSS 2017, Helsinki, Finland, August 21--23, 2017, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 672-682, 11 s. ISBN 978-3-319-64700-5. doi:10.1007/978-3-319-64701-2_53.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Coincer: Decentralised Trustless Platform for Exchanging Decentralised Cryptocurrencies
Autoři ZIMA, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Cham, Network and System Security: 11th International Conference, NSS 2017, Helsinki, Finland, August 21--23, 2017, Proceedings, od s. 672-682, 11 s. 2017.
Nakladatel Springer International Publishing
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Impakt faktor Impact factor: 0.402 v roce 2005
Kód RIV RIV/00216224:14330/17:00097859
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-319-64700-5
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-64701-2_53
UT WoS 000444073000053
Klíčová slova anglicky Bitcoin; Litecoin; cryptocurrencies; decentralised cryptocurrency exchange
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 13. 5. 2020 19:26.
Anotace
We address the problem of a trustless decentralised exchange of cryptocurrencies. Centralised exchanges are neither trustworthy nor secure. As of 2017, there has been more than 25 million US dollars' worth of cryptocurrencies stolen from (or by) centralised exchanges. With Coincer we allow any two users to exchange their diverse cryptocurrencies directly between them, yet with no need to trust each other. Former approaches either do not do without a server or rely on a trusted issuer of exchangeable tokens. Our approach is to fully eliminate any elements susceptible to becoming a single point of failure. Coincer therefore leverages an efficient anonymous P2P overlay and an atomic protocol for exchanging money across different cryptocurrencies. It is implemented as free software and has been successfully tested with Bitcoin and Litecoin.
Návaznosti
MUNI/A/0897/2016, interní kód MUNázev: Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace VI.
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 31. 5. 2020 19:02