KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Jozef BÁTORA. Lithic projectiles and other chipped lithic industry of Nitra Culture. Gender and technology. In Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Tagung der 25. internationalen Konferenz, Mistelbach, 10-13 October 2017. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lithic projectiles and other chipped lithic industry of Nitra Culture. Gender and technology
Název česky Kamenné projektily a ostatní štípaná industrie Nitranské kultury. Gender a technologie
Autoři KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila (203 Česká republika, garant, domácí) a Jozef BÁTORA (703 Slovensko, domácí).
Vydání Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Tagung der 25. internationalen Konferenz, Mistelbach, 10-13 October 2017, 2017.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Archaeology
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00095074
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky starší doba bronzová; Nitranská kultura; kamenná industrie
Klíčová slova anglicky Early Bronze Age; Nitra Culture; lithics
Štítky chipped industry, Early Bronze Age, rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D., učo 18950. Změněno: 7. 3. 2018 18:31.
Anotace
Roots of socially stratified society of advanced Bronze Age of central Europe come from turbulent changes at the end of Eneolithic and at Early Bronze Age period. Nitra Culture is important element in this process. Lithic industry significance is unjustly overshadowed by copper and bronze objects attractiveness and by its evident potential to reflect personal representation, in these special periods. Lithic industry found in large cemeteries of Nitra culture in last century, is re-analysed by combination of new methods and approaches. New information regarding lithics operation and life cycle, interconnected with age and gender, are find out. Previously unidentified types of tools or whole toolkits, or wide range of semi-products reflecting production processes and distribution of this knowledge and practice in population, are identified newly. Analysis of the most attractive tool of Nitra culture lithics – the projectiles – is included in our multifocal research. Two largest collections of Nitra culture lithics, i.e. Mýtná Nová Ves and Holešov – Zdražilovska, are compared. This comparison brings more information regarding regional differences of reflections of social structure, tradition and production practice.
Anotace česky
Kořeny sociálně stratifikované společnosti rozvinuté doby bronzové střední Evropy vychází z turbulentního vývoje závěru eneolitu a časné doby bronzové. Nitranská kultura je významným elementem v tomto procesu. Význam kamenné štípané industrie je v těchto mimořádných obdobích poněkud neprávem zastíněn rozvíjejícím se uplatněním nejprve měděných a vzápětí bronzových výrobků a jejich apriorního potenciálu reflektovat společenské postavení svých nositelů. Kamenná industrie pocházející z rozsáhlých pohřebišť nitranské kultury zkoumaných v minulém století je nyní re-analyzována pomocí kombinace moderních metod a přístupů. Nové vyhodnocení přináší nové informace o operování s kamennou surovinou v různých fázích jejího životního cyklu, v souvislostech s věkovými skupinami i pohlavím zemřelých. Jsou identifikovány dříve nerozpoznané typy nástrojů i celé toolkity, stejně jako řada polotovarů, které svědčí o výrobních postupech i rozšíření těchto znalostí a zkušeností v populaci. Součástí komplexního výzkumu je i nové studium nejatraktivnějšího morfotypu kamenné industrie nitranské kultury – kamenného projektilu a jeho praktického uplatnění. Komparovány jsou dva nejrozsáhlejší soubory z pohřebišť nitranské kultury, tj. Mýtná Nová Ves a Holešov – Zdražilovska. Tato komparace skýtá další informace o regionálních odlišnostech odrazů sociální struktury, tradic i výrobních praxí.
Návaznosti
GA17-11425S, projekt VaVNázev: Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Traseologie, balistika, operační řetězce.
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1392832 /1 Kaňáková Hladíková, L. 16. 10. 2017

Vlastnosti

Název
1392832
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1392832/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1392832/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1392832/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1392832/?info
Vloženo
Po 16. 10. 2017 18:46, Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D., učo 18950
  • osoba prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., učo 48828
Atributy
 
Kanakova_Batora_Lithic_projectiles.pdf   Verze souboru Kaňáková Hladíková, L. 16. 10. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D., učo 18950
  • osoba prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., učo 48828
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 17. 7. 2019 14:48