EN

Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční

FRYŠTÁK, Marek a Milana HRUŠÁKOVÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-8675-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční
Název anglicky The new phenomena in economic criminality in the view of financial criminality
Autoři FRYŠTÁK, Marek a Milana HRUŠÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 172 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-8675-3
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 18. 10. 2017 09:55.
Anotace
Konferenční sborník představuje vybrané odborné příspěvky na téma finanční kriminality a jejích současných problémů jak z právního, tak z kriminologického hlediska. Hodnotu díla zaručuje skutečnost, že se na něm podílely některé velmi významné osobnosti české a slovenské trestně-právní teorie i praxe. Příspěvky jsou v tomto sborníku sdruženy organicky podle několika vybraných zájmových celků. Mezi ně patří daňová kriminalita, trestní odpovědnost právnických osob, majetková kriminalita, praní špinavých peněz atd. Tyto otázky jsou řešeny převážně na úrovni vnitrostátního trestního práva (ČR i SR), nicméně jelikož legislativa Evropské unie je v současnosti neopomenutelným zdrojem regulace této problematiky, je tato analyzována rovněž z pohledu práva EU.
Anotace anglicky
This conference proceedings present selected scholarly papers on the topic of financial criminality and its contemporary issues from legal and criminological perspective. The value of this publication is guaranteed by the fact that some of very distinguished figures of Czech and Slovak criminal theory and practice took part in it. Contributions of this proceedings are organized in an organic manner following a few selected focus points. Tax-related criminality, criminal liability of legal entities, property-related criminality, money laundering etc. can be found among these. These issues are tackled mostly on level of interstate criminal law (Czech and Slovak), but as European Union's legislation is an inalienable source of regulation for the problematics of financial criminality nowadays, it is analyzed from the EU law's point of view as well.
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2019 20:41

Další aplikace