WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ and Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně (Need assessment for Development of Social Services in Brno). Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 pp. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně
Name (in English) Need assessment for Development of Social Services in Brno
Authors WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ and Imrich VAŠEČKA.
Edition Brno, 385 pp. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu, 2016.
Publisher Statutární město Brno se sídlem v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) komunitní plánování; sociální služby; sociální práce; sociální pomoc; senioři; děti, mládež rodina; osoby se zdravotním postižením; osoby s duševním onemocněním; osoby ohrožené sociálním vyloučením;
Keywords in English community planning; Social Services; social work; social assistance; seniors; children, youth and family; persons with disabilities; people with mental illness; persons at risk of social exclusion;
Tags adolescent mothers, Cabilities, communication with citizens, evaluation, needs assessment, participative evaluation, partnerships
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., učo 44672. Changed: 20/10/2018 17:53.
Links
MUNI/A/1202/2015, internal MU codeName: Změna, kontinuita a robustnost - současné výzvy sociální politiky a sociální práce (Acronym: Změna a kontinuita)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 21/1/2021 10:34