CS

Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání

TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání (Modules experiment in inquiry-based science education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 133 pp. ISBN 978-80-210-7577-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání
Name (in English) Modules experiment in inquiry-based science education
Authors TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 133 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7577-1
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 24/10/2017 15:19.
Abstract
Badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE) je považováno za významnou inovační výukovou strategii v přírodovědném vzdělávání. Teoretické zásady IBSE jsou již stanoveny. Je však třeba vyvinout výukové technologie, materiály a pomůcky. Vhodnou výukovou metodou v rámci IBSE jsou IBSE moduly, které mají didaktickou strukturu. Jejich jádrem je scenário, které motivuje žáky k bádání. Tato výuková metoda byla vyvinuta v rámci evropského projektu PROFILES, na kterém se autoři podíleli. Kniha prezentuje výsledky výzkumu IBSE v českém prostředí a jsou zde uvedeny ukázky konkrétních IBSE modulů.
Abstract (in English)
Inquiry-based science education (IBSE) is considered an important innovative teaching strategy in science education. Theoretical principles of IBSE are set. However, it is necessary to develop educational technologies, materials and tools. Appropriate teaching method within the IBSE is the IBSE module. These modules have a didactic structure. Their core is the scenario that motivates students to inquiry. This teaching method was developed within the European project PROFILES, in which the authors participate. The book presents research results of IBSE in the Czech environment. Specific examples of IBSE modules are presented.
PrintDisplayed: 20/4/2019 10:32

Other applications