Informační systém MU
VEČEŘA, Josef, Eva BÁRTOVÁ, Jana KREJČÍ, Soňa LEGARTOVÁ, Denisa KOMŮRKOVÁ, Jana RUDÁ, Tibor ŠTARK, Eva DRAŽANOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŠULCOVÁ, Frank J. DEKKER, Wiktor SZYMANSKI, Christian SEISER, Georg WEITZER, Raphael MECHOULAM, Vincenzo MICALE a Stanislav KOZUBEK. HDAC1 and HDAC3 underlie dynamic H3K9 acetylation during embryonic neurogenesis and in schizophrenia-like animals. Journal of cellular physiology, United States: Wiley-Liss, 2018, roč. 233, č. 1, s. 530-548. ISSN 0021-9541. doi:10.1002/jcp.25914.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název HDAC1 and HDAC3 underlie dynamic H3K9 acetylation during embryonic neurogenesis and in schizophrenia-like animals
Autoři VEČEŘA, Josef (203 Česká republika, domácí), Eva BÁRTOVÁ (203 Česká republika, garant), Jana KREJČÍ (203 Česká republika), Soňa LEGARTOVÁ (703 Slovensko), Denisa KOMŮRKOVÁ (203 Česká republika), Jana RUDÁ (203 Česká republika, domácí), Tibor ŠTARK (703 Slovensko, domácí), Eva DRAŽANOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš KAŠPÁREK (203 Česká republika, domácí), Alexandra ŠULCOVÁ (203 Česká republika, domácí), Frank J. DEKKER (528 Nizozemsko), Wiktor SZYMANSKI (528 Nizozemsko), Christian SEISER (40 Rakousko), Georg WEITZER (40 Rakousko), Raphael MECHOULAM (376 Izrael), Vincenzo MICALE (380 Itálie, domácí) a Stanislav KOZUBEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of cellular physiology, United States, Wiley-Liss, 2018, 0021-9541.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 4.522
Kód RIV RIV/00216224:14110/18:00100736
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1002/jcp.25914
UT WoS 000411829600046
Klíčová slova anglicky acetylome; H3K9 acetylation; HDACs; mouse neurogenesis; schizophrenia
Štítky 14110516, EL OK, podil, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D., učo 106624. Změněno: 4. 3. 2019 15:48.
Anotace
Although histone acetylation is one of the most widely studied epigenetic modifications, there is still a lack of information regarding how the acetylome is regulated during brain development and pathophysiological processes. We demonstrate that the embryonic brain (E15) is characterized by an increase in H3K9 acetylation as well as decreases in the levels of HDAC1 and HDAC3. Moreover, experimental induction of H3K9 hyperacetylation led to the overexpression of NCAM in the embryonic cortex and depletion of Sox2 in the subventricular ependyma, which mimicked the differentiation processes. Inducing differentiation in HDAC1-deficient mouse ESCs resulted in early H3K9 deacetylation, Sox2 downregulation, and enhanced astrogliogenesis, whereas neuro-differentiation was almost suppressed. Neuro-differentiation of (wt) ESCs was characterized by H3K9 hyperacetylation that was associated with HDAC1 and HDAC3 depletion. Conversely, the hippocampi of schizophrenia-like animals showed H3K9 deacetylation that was regulated by an increase in both HDAC1 and HDAC3. The hippocampi of schizophrenia-like brains that were treated with the cannabinoid receptor-1 inverse antagonist AM251 expressed H3K9ac at the level observed in normal brains. Together, the results indicate that co-regulation of H3K9ac by HDAC1 and HDAC3 is important to both embryonic brain development and neuro-differentiation as well as the pathophysiology of a schizophrenia-like phenotype.
Návaznosti
GBP302/12/G157, projekt VaVNázev: Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii
Investor: Grantová agentura ČR, Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
GJ15-13443Y, projekt VaVNázev: Úloha hypoxií indukovaného faktoru 1 alfa ve vývoji populace neurálních kmenových buněk myši
Investor: Grantová agentura ČR, Juniorské granty
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní program udržitelnosti II (LQ)
3SGA5789, interní kód MUNázev: PRECIPITATION OF SCHIZOPHRENIA-LIKE PHENOTYPE BY PRENATAL INFLUENCES: ASSESSING THE ROLE OF THE ENDOCANNABINOID SYSTEM (Akronym: ncRNAPain)
Investor: Jihomoravský kraj, SoMoPro, Granty pro zahraniční vědce
Zobrazeno: 25. 11. 2020 09:28