VRZAL, Miroslav. Dark spirituality and black metal: “Religionization” as a new way of transgression in extreme metal. In Olomoucká religionistická konference, Olomouc, 2. ročník, 20.-21. 9. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dark spirituality and black metal: “Religionization” as a new way of transgression in extreme metal
Název anglicky Dark spirituality and black metal: “Religionization” as a new way of transgression in extreme metal
Autoři VRZAL, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Olomoucká religionistická konference, Olomouc, 2. ročník, 20.-21. 9. 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00098060
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky extreme metal; black metal; religionization; transgression; occult practice
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., učo 64955. Změněno: 20. 3. 2018 10:23.
Anotace
Příspěvek se zaměřuje na trend „znáboženštění“ části extrémně metalové scény, zejména pak evropského black metalu. Během posledních dvou dekád je možné sledovat vzestup vážného zájmu o temné spirituality u mnoha blackmetalových hudebníků. Někteří z nich (například u skupin jako Ofermod nebo Watain) vnímají black metal jako způsob okultní praxe a interpretují vlastní vystoupení jako rituály zahrnující spojení s „temnými silami“. Tento okultní obrat rovněž restauruje kontrakulturní přístup části blackmetalové scény k sekulární společnosti. Příspěvek zároveň ukazuje, že tento způsob „znáboženštění“ lze vnímat jako novou formu transgrese na poli extrémního metalu. Samotná prezentace probíhala v češtině vzhledem k nepřítomnosti zahraničních účastníků.
Anotace anglicky
The contribution will focus on the trend of “religionization” in the part of extreme metal scene, especially in the European black metal. During last two decades it is possible to observe the rise in a serious interest in dark spiritualities of many black metal musicians. Some of them (such as bands Ofermod or Watain) also perceive black metal as a way of occult practice, and interpret their performance as rituals including channeling with “dark forces”. This occult turn also restores the countercultural approach of the part of black metal scene towards the secular society. The paper shows that this kind of “religionization” can be perceived as a new way of transgression in the field of extreme metal. The presentation was held in Czech due to the absence of foreign participants in the audience.
Návaznosti
MUNI/A/0873/2016, interní kód MUNázev: Internacionalizace výzkumu v religionistice (Akronym: INTERVYR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2020 16:55