CHOVANEC, Jan. Cliché. In Stanlaw, James (ed.). The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology. 1. vyd. Wiley Blackwell, 2021. 5 s. ISBN 978-1-118-78609-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cliché
Název česky Klišé
Autoři CHOVANEC, Jan.
Vydání 1. vyd. The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology, 5 s. 2021.
Nakladatel Wiley Blackwell
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-1-118-78609-3
Klíčová slova česky klišé; pragmatika; metapragmatika; rétorika; metafora
Klíčová slova anglicky cliché; pragmatics; metapragmatics; rhetoric; metaphor
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 13. 1. 2021 12:59.
Anotace
This entry extends the definition of cliché from its traditional understanding as a trite and stereotypical form of linguistic expression to a broader conception of any unoriginal semiotic communicative act based on the non-creative reuse of diverse formal elements that are recognizable from other contexts. The definition stresses the constitutive role of metapragmatic awareness – both its absence on the part of the producer of a cliché and its presence on the part of the recipient, who is thus able to identify the cliché. As shown by current corpus data, cliché may also be subject to a self-reflexive discussion on the level of metadiscourse by its very producer: in this role, it serves as a face-saving mechanism, namely to pre-empt the recipients’ possible negative evaluative reactions.
Anotace česky
Toto encyklopedické heslo definuje koncept klišé novým způsobem, a to rozšířením jeho tradičního pojetí jako otřepané a stereotypní formy jazykového vyjádření směrem k širšímu pojetí zahrnujícímu jakýkoliv neoriginální sémiotický komunikační akt založený na netvůrčím využití různých formálních elementů, které zjevně pochází z jiného kontextu. Definice zdůrazňuje konstitutivní roli metapragmatického povědomí, a to jak jeho absenci u původce klišé tak i jeho přítomnost na straně příjemce, díky čemuž dochází k identifikaci klišé. Na základě současných korpusových dat je poukázáno, jak se může klišé stát středem verbální autoreflexe a vlastního komentáře - u původce klišé to může sloužit jako mechanismus zachování tváře, např. jako strategie předjímání možné negativní reakce ze strany příjemce.
Návaznosti
MUNI/A/1204/2019, interní kód MUNázev: Researching Communication in English: Paradigms, Strategies, Developments - II (Akronym: ReComE 2020)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
13._1._2021_full_Clich   Verze souboru Chovanec, J. 13. 1. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463
Atributy
 
Chovanec (2021) Cliché   Verze souboru Chovanec, J. 13. 1. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 19. 4. 2021 08:38