CHOVANEC, Jan. Cliché. In Stanlaw, James (ed.). The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology. 1st ed. Wiley Blackwell, 2021. 5 pp. ISBN 978-1-118-78609-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cliché
Name in Czech Klišé
Authors CHOVANEC, Jan.
Edition 1. vyd. The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology, 5 pp. 2021.
Publisher Wiley Blackwell
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-1-118-78609-3
Keywords (in Czech) klišé; pragmatika; metapragmatika; rétorika; metafora
Keywords in English cliché; pragmatics; metapragmatics; rhetoric; metaphor
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Changed: 13/1/2021 12:59.
Abstract
This entry extends the definition of cliché from its traditional understanding as a trite and stereotypical form of linguistic expression to a broader conception of any unoriginal semiotic communicative act based on the non-creative reuse of diverse formal elements that are recognizable from other contexts. The definition stresses the constitutive role of metapragmatic awareness – both its absence on the part of the producer of a cliché and its presence on the part of the recipient, who is thus able to identify the cliché. As shown by current corpus data, cliché may also be subject to a self-reflexive discussion on the level of metadiscourse by its very producer: in this role, it serves as a face-saving mechanism, namely to pre-empt the recipients’ possible negative evaluative reactions.
Abstract (in Czech)
Toto encyklopedické heslo definuje koncept klišé novým způsobem, a to rozšířením jeho tradičního pojetí jako otřepané a stereotypní formy jazykového vyjádření směrem k širšímu pojetí zahrnujícímu jakýkoliv neoriginální sémiotický komunikační akt založený na netvůrčím využití různých formálních elementů, které zjevně pochází z jiného kontextu. Definice zdůrazňuje konstitutivní roli metapragmatického povědomí, a to jak jeho absenci u původce klišé tak i jeho přítomnost na straně příjemce, díky čemuž dochází k identifikaci klišé. Na základě současných korpusových dat je poukázáno, jak se může klišé stát středem verbální autoreflexe a vlastního komentáře - u původce klišé to může sloužit jako mechanismus zachování tváře, např. jako strategie předjímání možné negativní reakce ze strany příjemce.
Links
MUNI/A/1204/2019, internal MU codeName: Researching Communication in English: Paradigms, Strategies, Developments - II (Acronym: ReComE 2020)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
13._1._2021_full_Clich   File version Chovanec, J. 13/1/2021

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463
Attributes
 
Chovanec (2021) Cliché   File version Chovanec, J. 13/1/2021

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 9/5/2021 08:59