CS

Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení

BLAŽKOVÁ, Růžena. Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení (Didactics of mathematics with a focus on specific learning disorders). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 194 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2. ISBN 978-80-210-8673-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení
Name (in English) Didactics of mathematics with a focus on specific learning disorders
Authors BLAŽKOVÁ, Růžena.
Edition 1. vyd. Brno, 194 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2, 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Munishop
ISBN 978-80-210-8673-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017
Keywords (in Czech) Didaktika matematiky, výuka matematiky na základní škole, specifické poruchy učení, dyskalkulie, přirozená čísla a operace s nimi, racionální čísla, geometrické představy, komunikace v matematice, reedukační postupy, individuální vzdělávací program
Keywords in English Didactis if mathematics, education of mathematics, specific leasing difficulties, dyscalculia, natural numbers, operation of natural number, rational numbers, geometry, communicatiom of mathematic, reeducation of dyscalculia, individual education programm
Tags Munipress
Bibliography 32 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 17/8/2018 08:40.
Abstract
Problematika specifických poruch učení je středem zájmu pedagogů, zejména z hlediska inkluzivního vzdělávání žáků. Je uvedena klasifikace poruch učení, příčiny poruch učení v matematice, analýza jednotlivých elementárních jevů. Publikace je zaměřena na učivo prvního i druhého stupně základní školy, zejména na problémy dětí v oboru přirozených čísel, desetinných čísel, celých čísel a zlomků.
Abstract (in English)
Problems of specific learning difficulties is the centre of interest of teachers, especially the point of view of inclusive education of pupils. There are showed clasifisation of difficulties, causes of difficulties in mathematics, analysis of particular elements phenomen of mathematics in primary school in the article. The article is aimed on problems of children in the problematic of natural numbers, decimals, whole numbers and fractions.
PrintDisplayed: 26/4/2019 08:12

Other applications