BLAŽKOVÁ, Růžena. Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 194 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2. ISBN 978-80-210-8673-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení
Název anglicky Didactics of mathematics with a focus on specific learning disorders
Autoři BLAŽKOVÁ, Růžena.
Vydání 1. vyd. Brno, 194 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Munishop
ISBN 978-80-210-8673-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017
Klíčová slova česky Didaktika matematiky, výuka matematiky na základní škole, specifické poruchy učení, dyskalkulie, přirozená čísla a operace s nimi, racionální čísla, geometrické představy, komunikace v matematice, reedukační postupy, individuální vzdělávací program
Klíčová slova anglicky Didactis if mathematics, education of mathematics, specific leasing difficulties, dyscalculia, natural numbers, operation of natural number, rational numbers, geometry, communicatiom of mathematic, reeducation of dyscalculia, individual education programm
Štítky Munipress
Bibliografie 32 záznamů
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 17. 8. 2018 08:40.
Anotace
Problematika specifických poruch učení je středem zájmu pedagogů, zejména z hlediska inkluzivního vzdělávání žáků. Je uvedena klasifikace poruch učení, příčiny poruch učení v matematice, analýza jednotlivých elementárních jevů. Publikace je zaměřena na učivo prvního i druhého stupně základní školy, zejména na problémy dětí v oboru přirozených čísel, desetinných čísel, celých čísel a zlomků.
Anotace anglicky
Problems of specific learning difficulties is the centre of interest of teachers, especially the point of view of inclusive education of pupils. There are showed clasifisation of difficulties, causes of difficulties in mathematics, analysis of particular elements phenomen of mathematics in primary school in the article. The article is aimed on problems of children in the problematic of natural numbers, decimals, whole numbers and fractions.
VytisknoutZobrazeno: 21. 5. 2019 12:55