NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK a Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement)
Název česky Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement)
Název anglicky Conception of casework
Autoři NAVRÁTIL, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí), Jan KAŇÁK (203 Česká republika, domácí), Zuzana KLÁPŠŤOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jitka NAVRÁTILOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ladislav PTÁČEK (203 Česká republika, domácí) a Karel ŘEZÁČ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017, 2017.
Nakladatel Miniterstvo práce a sociálních věcí
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50403 Social topics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW full-text
Kód RIV RIV/00216224:14230/17:00098164
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7421-137-9
Klíčová slova česky sociální práce; případová sociální práce; metodika sociální práce
Klíčová slova anglicky social work; social casework; methods of social work
Štítky rivok, social casework, Social work, task-centred approach
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 12. 3. 2018 09:03.
Anotace
Mezi současné přístupy k případové sociální práci, které ideově navazují na evropštější funkční myšlení, lze zařadit postmoderní přístupy, které se dnes v praxi sociálních pracovníků znatelně prosazují. Mám na mysli zejména přístupy orientované na řešení (De Shazer, 2011), systemické (Úlehla, 2005) a konstruktivistické školy (Parton & O´Byrne, 2000). V námi prezentovaných příkladech jsme se ovšem opřeli o úkolově orientovaný přístup, který je již v české sociální práci dobře zavedený a mnohým sociálním pracovníkům tak i dobře známý. Špiláčková s Nedomovou (2014) se dokonce domnívají, že právě tento model je v české sociální práci nejrozšířenější. Cílem publikace je odpovědět na otázku: Jaká jsou kritéria kvalitní případové sociální práce?
Anotace anglicky
Current approaches to social casework, that relate to the more European functional idea, may include postmodern approaches, which are being strongly promoted in the practice of social workers. I refer in particular to solution-oriented approaches (De Shazer, 2011), systemic (Úlehlá, 2005) and constructivist schools (Parton & O'Byrne, 2000). In the examples presented by us, we relied on a task-oriented approach, which is already well established in the Czech social work and so well known to many social workers. Špiláčková and Nedomová (2014) even think that this model is the most widespread in Czech social work. The goal of the publication is to answer the question: Which are criteria of quality social casework?
VytisknoutZobrazeno: 2. 2. 2023 22:53