NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK and Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement) (Conception of casework). 1st ed. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 pp. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement)
Name in Czech Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement)
Name (in English) Conception of casework
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan KAŇÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana KLÁPŠŤOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jitka NAVRÁTILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ladislav PTÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Karel ŘEZÁČ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 72 pp. Sešit sociální práce, 2/2017, 2017.
Publisher Miniterstvo práce a sociálních věcí
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50403 Social topics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW full-text
RIV identification code RIV/00216224:14230/17:00098164
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7421-137-9
Keywords (in Czech) sociální práce; případová sociální práce; metodika sociální práce
Keywords in English social work; social casework; methods of social work
Tags rivok, social casework, Social work, task-centred approach
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 12/3/2018 09:03.
Abstract
Mezi současné přístupy k případové sociální práci, které ideově navazují na evropštější funkční myšlení, lze zařadit postmoderní přístupy, které se dnes v praxi sociálních pracovníků znatelně prosazují. Mám na mysli zejména přístupy orientované na řešení (De Shazer, 2011), systemické (Úlehla, 2005) a konstruktivistické školy (Parton & O´Byrne, 2000). V námi prezentovaných příkladech jsme se ovšem opřeli o úkolově orientovaný přístup, který je již v české sociální práci dobře zavedený a mnohým sociálním pracovníkům tak i dobře známý. Špiláčková s Nedomovou (2014) se dokonce domnívají, že právě tento model je v české sociální práci nejrozšířenější. Cílem publikace je odpovědět na otázku: Jaká jsou kritéria kvalitní případové sociální práce?
Abstract (in English)
Current approaches to social casework, that relate to the more European functional idea, may include postmodern approaches, which are being strongly promoted in the practice of social workers. I refer in particular to solution-oriented approaches (De Shazer, 2011), systemic (Úlehlá, 2005) and constructivist schools (Parton & O'Byrne, 2000). In the examples presented by us, we relied on a task-oriented approach, which is already well established in the Czech social work and so well known to many social workers. Špiláčková and Nedomová (2014) even think that this model is the most widespread in Czech social work. The goal of the publication is to answer the question: Which are criteria of quality social casework?
PrintDisplayed: 3/12/2022 17:28