Informační systém MU
SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 19th International Conference TSD 2016, Brno, Czech Republic, September 12-16, 2016. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016. 550 s. ISBN 978-3-319-45509-9. doi:10.1007/978-3-319-45510-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Text, Speech and Dialogue: 19th International Conference TSD 2016, Brno, Czech Republic, September 12-16, 2016
Název česky Text, řeč a dialog -- sborník 19. ročníku mezinárodní konference TSD 2016
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Aleš HORÁK (203 Česká republika, domácí), Ivan KOPEČEK (203 Česká republika, domácí) a Karel PALA (203 Česká republika, domácí).
Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K.
Vydání prvni. Berlin Heidelberg, 550 s. 2016.
Nakladatel Springer Verlag
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW TSD 2016 conference homepage DOI of Proceedings
Kód RIV RIV/00216224:14330/16:00098212
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-319-45509-9
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5
Klíčová slova česky text;řeč;dialog;zpracování přirozeného jazyka;NLP;porozumění přirozenému jazyku;mluvený dialog;strojový překlad
Klíčová slova anglicky Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation
Štítky TSD 2016
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 5. 1. 2018 16:35.
Anotace
This book constitutes the refereed proceedings of the 19th International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD 2016, held in Brno, Czech Republic, in September 2016. The 62 papers presented together with 3 abstracts of invited talks were carefully reviewed and selected from 127 submissions. They focus on topics such as corpora and language resources; speech recognition; tagging, classification and parsing of text and speech; speech and spoken language generation; semantic processing of text and speech; integrating applications of text and speech processing; automatic dialogue systems; as well as multimodal techniques and modelling.
Anotace česky
Kniha obsahuje recenzované příspěvky 19. ročníku mezinárodní konference TSD 2016. Kromě příspěvků tří zvaných přednášek bylo recenzním řízení vybráno 62 článků z 127 zaslaných příspěvků. Články se zaměřují na témata jako textové korpusy, jazykové zdroje, rozpoznávání řeči, značkování textů, generování textů a řeči, integrace aplikací pro práci s texty a řečí, automatické dialogové systémy. Články řeší aktuální problematiku výzkumu a vývoje v oblastech sémantického zpracování přirozeného jazyka s důrazem na zpracování textů a mluvené řeči od teoretických a metodologických statí až po aplikace v oblastech jako strojové učení či dialogové systémy.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
Zobrazeno: 14. 10. 2019 21:01