SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 19th International Conference TSD 2016, Brno, Czech Republic, September 12-16, 2016. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016. 550 pp. ISBN 978-3-319-45509-9. doi:10.1007/978-3-319-45510-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Text, Speech and Dialogue: 19th International Conference TSD 2016, Brno, Czech Republic, September 12-16, 2016
Name in Czech Text, řeč a dialog -- sborník 19. ročníku mezinárodní konference TSD 2016
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Aleš HORÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivan KOPEČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Karel PALA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K.
Edition prvni. Berlin Heidelberg, 550 pp. 2016.
Publisher Springer Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW TSD 2016 conference homepage DOI of Proceedings
RIV identification code RIV/00216224:14330/16:00098212
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-319-45509-9
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5
Keywords (in Czech) text;řeč;dialog;zpracování přirozeného jazyka;NLP;porozumění přirozenému jazyku;mluvený dialog;strojový překlad
Keywords in English Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation
Tags TSD 2016
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 5/1/2018 16:35.
Abstract
This book constitutes the refereed proceedings of the 19th International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD 2016, held in Brno, Czech Republic, in September 2016. The 62 papers presented together with 3 abstracts of invited talks were carefully reviewed and selected from 127 submissions. They focus on topics such as corpora and language resources; speech recognition; tagging, classification and parsing of text and speech; speech and spoken language generation; semantic processing of text and speech; integrating applications of text and speech processing; automatic dialogue systems; as well as multimodal techniques and modelling.
Abstract (in Czech)
Kniha obsahuje recenzované příspěvky 19. ročníku mezinárodní konference TSD 2016. Kromě příspěvků tří zvaných přednášek bylo recenzním řízení vybráno 62 článků z 127 zaslaných příspěvků. Články se zaměřují na témata jako textové korpusy, jazykové zdroje, rozpoznávání řeči, značkování textů, generování textů a řeči, integrace aplikací pro práci s texty a řečí, automatické dialogové systémy. Články řeší aktuální problematiku výzkumu a vývoje v oblastech sémantického zpracování přirozeného jazyka s důrazem na zpracování textů a mluvené řeči od teoretických a metodologických statí až po aplikace v oblastech jako strojové učení či dialogové systémy.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO
PrintDisplayed: 19/10/2019 09:59