Informační systém MU
FRIŠHONS, Jan, Ondřej ŠANDOR, Jan KRAJSA, Richard ŠEVČÍK, Markéta ŠAŇKOVÁ, Jiří SVOBODA, Lucia FRGELECOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Analýza a renovace historických zoologických tekutinových preparátů obchodníka s přírodninami Václava Friče. Forum pro konzervátory-restaurátory. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 91-99. ISSN 1805-0050.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza a renovace historických zoologických tekutinových preparátů obchodníka s přírodninami Václava Friče
Název anglicky Analysis and renovation of historical zoological liquid preparations by trader with products of nature Václav Frič
Autoři FRIŠHONS, Jan (203 Česká republika, domácí), Ondřej ŠANDOR (203 Česká republika, domácí), Jan KRAJSA (203 Česká republika, domácí), Richard ŠEVČÍK (203 Česká republika, domácí), Markéta ŠAŇKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří SVOBODA (203 Česká republika), Lucia FRGELECOVÁ (203 Česká republika) a Jiří PŘÍHODA (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Forum pro konzervátory-restaurátory, 2017, 1805-0050.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10700 1.7 Other natural sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/17:00098296
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky liquid zoological prerations; Václav Frič; preparation renovation;
Štítky NZ, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., učo 2166. Změněno: 10. 3. 2021 21:22.
Anotace
V letech 2014 a 2015 probíhala v makropreparační laboratoři Ústavu soudního lékařství v Brně renovace několika desítek tekutinových zoologických preparátů pro několik brněnských základních škol a gymnázií. Mezi preparáty bylo objeveno několik historických preparátů vytvořených firmou Václava Friče, nejvýznamnějšího českého a světově uznávaného obchodníka s přírodninami druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Jejich stáří se dá odhadnout asi na 100 let. Proto bylo rozhodnuto provést ve spolupráci s Ústavem chemie MU a dalšími institucemi konzervátorsko-restaurátorský průzkum za účelem identifikace použitých materiálů a zhodnocení stavu objektů pro jejich další zachování. Současně byl proveden mikrobiologický, genetický a histologický průzkum vybraných preparátů. Podobné preparáty se nacházejí také ve sbírkách Národního Muzea v Praze a dále na některých základních, středních a vysokých školách České republiky. Lze je také najít ve významných přírodovědných muzeích, například v Uppsale, Cambridge, Lipsku, Frankfurtu nad Mohanem, Bruselu, St. Peterburgu, a jinde.
Anotace anglicky
Coming from several primary and secondary schools in Brno, was carried out in the macropreparation laboratory of the Institute of Forensic Medicine in Brno. Among the specimens, a few historical ones, produced and sold by the most important Czech and world-renowned trader of nature Václav Frič in the late 19th and early 20th century, were found. Their age was estimated about 100 years. Therefore the decision to perform a conservation-restoring investigation, in cooperation with Department of Chemistry, Masaryk University, and other institutions, was accepted. Microbiological, genetic, and histological exploration of selected specimens was performed concurrently. The main aim of these investigations was to identify materials, used for specimen production, the evaluation of the state of samples, and suggestions for further specimen treatment. Similar specimens can also be found in collections of the National Museum in Prague and in many primary, secondary schools, and universities in the Czech Republic. They can also be found in some world museums, such as in Uppsala, Cambridge, Leipzig, Frankfurt, Brussels, St. Petersburg, and other places.
Zobrazeno: 24. 3. 2023 20:18