FRIŠHONS, Jan, Ondřej ŠANDOR, Jan KRAJSA, Richard ŠEVČÍK, Markéta ŠAŇKOVÁ, Jiří SVOBODA, Lucia FRGELECOVÁ and Jiří PŘÍHODA. Analýza a renovace historických zoologických tekutinových preparátů obchodníka s přírodninami Václava Friče (Analysis and renovation of historical zoological liquid preparations by trader with products of nature Václav Frič). Forum pro konzervátory-restaurátory. 2017, vol. 2017, No 1, p. 91-99. ISSN 1805-0050.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza a renovace historických zoologických tekutinových preparátů obchodníka s přírodninami Václava Friče
Name (in English) Analysis and renovation of historical zoological liquid preparations by trader with products of nature Václav Frič
Authors FRIŠHONS, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondřej ŠANDOR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan KRAJSA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Richard ŠEVČÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Markéta ŠAŇKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří SVOBODA (203 Czech Republic), Lucia FRGELECOVÁ (203 Czech Republic) and Jiří PŘÍHODA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Forum pro konzervátory-restaurátory, 2017, 1805-0050.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10700 1.7 Other natural sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/17:00098296
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English liquid zoological prerations; Václav Frič; preparation renovation;
Tags NZ, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., učo 2166. Changed: 10/3/2021 21:22.
Abstract
V letech 2014 a 2015 probíhala v makropreparační laboratoři Ústavu soudního lékařství v Brně renovace několika desítek tekutinových zoologických preparátů pro několik brněnských základních škol a gymnázií. Mezi preparáty bylo objeveno několik historických preparátů vytvořených firmou Václava Friče, nejvýznamnějšího českého a světově uznávaného obchodníka s přírodninami druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Jejich stáří se dá odhadnout asi na 100 let. Proto bylo rozhodnuto provést ve spolupráci s Ústavem chemie MU a dalšími institucemi konzervátorsko-restaurátorský průzkum za účelem identifikace použitých materiálů a zhodnocení stavu objektů pro jejich další zachování. Současně byl proveden mikrobiologický, genetický a histologický průzkum vybraných preparátů. Podobné preparáty se nacházejí také ve sbírkách Národního Muzea v Praze a dále na některých základních, středních a vysokých školách České republiky. Lze je také najít ve významných přírodovědných muzeích, například v Uppsale, Cambridge, Lipsku, Frankfurtu nad Mohanem, Bruselu, St. Peterburgu, a jinde.
Abstract (in English)
Coming from several primary and secondary schools in Brno, was carried out in the macropreparation laboratory of the Institute of Forensic Medicine in Brno. Among the specimens, a few historical ones, produced and sold by the most important Czech and world-renowned trader of nature Václav Frič in the late 19th and early 20th century, were found. Their age was estimated about 100 years. Therefore the decision to perform a conservation-restoring investigation, in cooperation with Department of Chemistry, Masaryk University, and other institutions, was accepted. Microbiological, genetic, and histological exploration of selected specimens was performed concurrently. The main aim of these investigations was to identify materials, used for specimen production, the evaluation of the state of samples, and suggestions for further specimen treatment. Similar specimens can also be found in collections of the National Museum in Prague and in many primary, secondary schools, and universities in the Czech Republic. They can also be found in some world museums, such as in Uppsala, Cambridge, Leipzig, Frankfurt, Brussels, St. Petersburg, and other places.
PrintDisplayed: 28/3/2023 20:45