MRÁZEK, Ondřej and Jarmila VOJTOVÁ. Betlemářství a jeho odraz v jazyce (Making Christmas crib models : its reflection in language). Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, vol. 100, No 4, p. 258-264. ISSN 0027-8203.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Betlemářství a jeho odraz v jazyce
Name (in English) Making Christmas crib models : its reflection in language
Authors MRÁZEK, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jarmila VOJTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Naše řeč, AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, 0027-8203.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60202 Specific languages
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00098316
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) betlemářství; dialektologie; nářeční slovní zásoba
Keywords in English nativity scene models; dialectology; dialectal vocabulary
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 22/3/2018 16:45.
Abstract
Cílem tohoto příspěvku je představit současný stav v oblasti jazyka betlemářů v českém prostředí. Slovní zásoba podrobená analýze vychází ze zkoumání uskutečněných ve vybraných lokalitách v letech 2013 až 2016. Příspěvek se zaměřuje na porovnání stavu v jednotlivých regionech, kde výzkum probíhal, a také na vývojové tendence. Je zde představeno několik faktorů ovlivňujících charakter nahraného slovníku: specifické znaky, významné aspekty spojené s etymologií, stejně tak jako proporce individuálních sémantických polí a rozdíly mezi respondenty z různých lokalit.
Abstract (in English)
The aim of this contribution is to provide a picture of the present-day situation of the language of nativity scene model builders in the Czech lands. The analyzed vocabulary is based on research carried out in selected locations between 2013 and 2016. The contribution is focused on the comparison of the situation in the regions where the research was carried out and also on developmental tendencies. Multiple factors influencing the character of the recorded vocabulary are examined: its specific features, significant aspects relating to etymology as well as the proportions of the individual semantic fields and differences between respondents from various locations.
Links
MUNI/A/0915/2016, internal MU codeName: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2017
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26/2/2021 06:21