ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Eldorado vs. Tristes Trópicos : ambiguidade do espaço exótico em Branquinho da Fonseca e Domingos Monteiro. Études romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 38, č. 2, s. 151-163. ISSN 1803-7399. doi:10.5817/ERB2017-2-10.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Eldorado vs. Tristes Trópicos : ambiguidade do espaço exótico em Branquinho da Fonseca e Domingos Monteiro
Název česky Eldorado vs. Smutné tropy : dvojznačnost exotického prostoru u Branquinha da Fonseky a Domingose Monteira
Název anglicky Eldorado vs. Tristes Tropiques : ambiguity of the exotic space in Branquinho da Fonseca and Domingos Monteiro
Autoři ŠPÁNKOVÁ, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Études romanes de Brno, Brno, Masarykova univerzita, 2017, 1803-7399.
Další údaje
Originální jazyk portugalština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00098469
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/ERB2017-2-10
UT WoS 000472083800010
Klíčová slova česky exotický prostor; povídka; novela; Eldorado
Klíčová slova anglicky exoticism; short story; novella; space; Eldorado
Štítky kontrola_RIV, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 12. 10. 2019 00:21.
Anotace
Com base na postulacoes de Jean-Marc Moura (1998), o presente artigo analisa a categoria do exótico nos dois textos dos autores portugueses: "Os olhos de cada um" (Caminhos magnéticos, 1938) de Branquinho da Fonseca e "A doenca" (A vinha de maldicao e outras histórias quase verdadeiras, 1969) de Domingos Monteiro. Embora o espaco exótico seja delineado como ambíguo em ambos os textos, há diferencas no que diz respeito ao significado do exotismo dentro das narrativas. Enquanto a estória de Branquinho da Fonseca, composta como um conto oral, folclórico, pode ser considerada uma parábola, na qual o material exótico funciona meramente a nível decorativo, na novela de Domingos Monteiro, por outro lado, o espaco constitui um elemento de extrema importancia para a evolucao da personagem, da sua sensibilidade e consciencia de si.
Anotace česky
Článek se zakládá na teorii Jeana-Marca Moury (1998), přičemž rozebírá kategorii exotického prostoru ve dvou portugalských narativních textech: v povídce "Os olhos de cada um" (Caminhos magnéticos, 1938) Branquinha da Fonseky a "A doenca" (A vinha de maldicao e outras histórias quase verdadeiras, 1969) Domingose Monteira. Přestože v obou textech je exotický prostor traktován dvojznačně, jednotlivé významy jsou v dílech ještě dále odlišeny. Zatímco povídka Branquinha da Fonseky je vystavěna po vzoru folklorního příběhu či pohádky, v níž exotično sehrává roli dekorativní, v novele Domingose Monteira se exotický prostor stává základní kategorií umožňující vývoj postavy a jejího sebeuvědomování.
Anotace anglicky
Based on the theory of Jean-Marc Moura (1998), this article analyses the category of exoticism in two texts by Portuguese writers: "Os olhos de cada um" (Caminhos magnéticos, 1938) by Branquinho da Fonseca and "A doenca" (A vinha de maldicao e outras histórias quase verdadeiras, 1969) by Domingos Monteiro. Despite the apparent ambiguity of the exotic space in the two texts, there are some differences as to the signification of the exotic in the narratives. While the short story by Branquinho da Fonseca, composed as an oral story, can be considered a parable, in which the exotic material has merely a decorative role, in the novella by Domingos Monteiro, on the contrary, the space is extremely important for the evolution of the character, his sensibility and consciousness.
Návaznosti
MUNI/A/1126/2016, interní kód MUNázev: Románské jazyky a románské literatury (Akronym: ROMJAZLIT)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2020 20:29