EN

Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text

ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text. 1. dot. 4. dopl. a akt. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-7955-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text
Autoři ŽATECKÁ, Eva.
Vydání 1. dot. 4. dopl. a akt. vyd. Brno, 172 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7955-7
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 28. 11. 2017 13:00.
Anotace
Multimediální učební text je autorsky zpracován již jako 4., doplněné a přepracované vydání. Učebnice je určena především posluchačům bakalářských studijních oborů na PrF MU, ale je volně přístupná i veřejnosti. Trestněprávní materie je zaměřena na obecnou část trestního práva hmotného a procesního a je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů uspořádaných multimediální formou a přiřazených jejím jednotlivým kapitolám. Cílem těchto příkladů je zopakování, procvičení a zafixování si teoretických poznatků a rovněž podnícení schopnosti studenta uvažovat o nich v širších souvislostech právní úpravy obsažené v trestním řádu.
Anotace anglicky
Multimedia textbook is already processed as supplemented and revised fourth edition. The textbook is intended primarily to the students of bachelor study programs at the Faculty of Law, Masaryk University, but i tis open to the public of course. Criminal materia is focused on a general part of the criminal law and criminal procedure and takes into account the needs and objectives of the bachelorꞌs studies. There is a set of practical examples arranged in the form of multimedia and assigned to the individual chapters as part of the textbook. The purpose of these examples is to repeat, practice and fix the theoretical knowledge and also for encouraging studentsꞌ ability to think of them in the broader context.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 16:29

Další aplikace