Informační systém MU
OKÁČOVÁ, Marie. Ozvěny Ovidiových Proměn v narativní technice pozdně antických mytologických centonů z Vergilia. In Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace. Praha. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ozvěny Ovidiových Proměn v narativní technice pozdně antických mytologických centonů z Vergilia
Název anglicky Echoes of Ovid´s Metamorphoses in the Narrative Technique of Late Antique Mythological Centos from Virgil
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace. Praha, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14640/17:00098583
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky cento; Vergilius; Ovidius; cyklický narativ; aluze
Klíčová slova anglicky cento; Virgil; Ovid; cyclic narrative; allusion
Štítky cyclic narrative
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 13. 3. 2019 20:46.
Anotace
Příspěvek představil rozmanité způsoby nápodoby Ovidiova díla v pozdně antických centonech z Vergilia, zvláště ve třech mytologických epylliích s motivem proměny (Narcissus, Progne et Philomela, Europa: Anth. Lat. 9, 13 a 14 Riese), která z Ovidia čerpala nejen po obsahové, ale i technické stránce. Prvky cyklické kompozice, s nimiž se v těchto textech setkáváme, nejsou ani tak žánrovým standardem nebo specifikem centonární techniky jako spíše zřetelnou ozvěnou jednoho z hlavních generativních mechanismů Ovidiova vyprávění v Proměnách.
Anotace anglicky
The paper introduced various ways of imitating Ovid in late antique centos from Virgil, especially in three mythological epyllia with the motif of metamorphosis (Narcissus, Progne et Philomela, Europa: Anth. Lat. 9, 13 a 14 Riese). These texts were inspired by Ovid both in terms of content and narrative technique. The characteristics of cyclic narrative common to all of them are shown to be clear echoes of one of the most prominent generative mechanisms of Ovid´s narrative in the Metamorphoses rather than features specific to the given genre or the cento technique.
Zobrazeno: 19. 9. 2021 06:05