LALINSKÝ, Ondřej a Petr SCHAUER. Časově korelované čítání jednotlivých fotonů: Nová metoda pro studium doznívání katodoluminiscence. Jemná mechanika a optika. Přerov: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 62, č. 10, s. 248-250. ISSN 0447-6441.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Časově korelované čítání jednotlivých fotonů: Nová metoda pro studium doznívání katodoluminiscence
Autoři LALINSKÝ, Ondřej a Petr SCHAUER.
Vydání Jemná mechanika a optika, Přerov, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 2017, 0447-6441.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky katodoluminiscence, časově korelované čítání jednotlivých fotonů, TCSPC, doznívání, scintilátor, kinetika katodoluminiscence
Klíčová slova anglicky cathodoluminescence, time-correlated single photon counting, TCSPC, decay, scintillator, cathodoluminescence kinetics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 16. 12. 2019 10:31.
Anotace
Článek se zabývá detekcí slabé časově rozlišené katodoluminiscence (CL). Je zde představena metoda časově korelovaného čítání jednotlivých fotonů (TCSPC), která, na rozdíl od běžně používané metody měření časové závislosti analogového signálu, vyniká v detekci slabé CL především rychlých scintilátorů. V článku je rovněž obsaženo srovnávací měření časově rozlišené intenzity CL s využitím obou metod.
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2022 01:53