LALINSKÝ, Ondřej and Petr SCHAUER. Časově korelované čítání jednotlivých fotonů: Nová metoda pro studium doznívání katodoluminiscence (Time-correlated single-photon counting: New method for cathodoluminescence decay study). Jemná mechanika a optika. Přerov: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 2017, vol. 62, No 10, p. 248-250. ISSN 0447-6441.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Časově korelované čítání jednotlivých fotonů: Nová metoda pro studium doznívání katodoluminiscence
Authors LALINSKÝ, Ondřej and Petr SCHAUER.
Edition Jemná mechanika a optika, Přerov, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 2017, 0447-6441.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20201 Electrical and electronic engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) katodoluminiscence, časově korelované čítání jednotlivých fotonů, TCSPC, doznívání, scintilátor, kinetika katodoluminiscence
Keywords in English cathodoluminescence, time-correlated single photon counting, TCSPC, decay, scintillator, cathodoluminescence kinetics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Changed: 16. 12. 2019 10:31.
Abstract
Článek se zabývá detekcí slabé časově rozlišené katodoluminiscence (CL). Je zde představena metoda časově korelovaného čítání jednotlivých fotonů (TCSPC), která, na rozdíl od běžně používané metody měření časové závislosti analogového signálu, vyniká v detekci slabé CL především rychlých scintilátorů. V článku je rovněž obsaženo srovnávací měření časově rozlišené intenzity CL s využitím obou metod.
PrintDisplayed: 29. 6. 2022 01:59