VONKOVÁ, Erika. Meditace (post)listopadové. In Měsíčník Masarykovy univerzity muni. první. Brno: Masarykova univerzita, MK ČR E 15641, 2017. s. 12-12, 1 s. ISSN 1801-0806.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Meditace (post)listopadové
Název česky Meditace (post)listopadové
Název anglicky Meditation (post) November
Autoři VONKOVÁ, Erika.
Vydání první. Brno, Měsíčník Masarykovy univerzity muni, od s. 12-12, 1 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita, MK ČR E 15641
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISSN 1801-0806
Klíčová slova česky existencialismus, svoboda, zodpovědnost, sametová revoluce
Klíčová slova anglicky existentialism, freedom, responsibility, velvet revolution
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Změněno: 12. 3. 2018 12:57.
Anotace
Text na pozadí existencialistického chápání pojmu svoboda přibližuje čtenářům základní směr, kterým se naše společnost vydala po takzvané sametové revoluci v roce 1989. Přibližuje též vzpomínky autorky na bouřlivé diskuse v této době, které směřovaly k hledání tohoto směru. Finále textu propojuje fenomén svobody s fenoménem zodpovědnosti současného člověka za jakýkoliv čin i nečinnost uvnitř lidského společenství.
Anotace anglicky
The text against the background of the existentialist understanding of the notion of liberty brings to the readers the basic direction that our society made after the so-called Velvet Revolution in 1989. It also approaches the author's memories of the stormy discussions at that time that were aimed at finding this direction. The final of the text connects the phenomenon of freedom with the phenomenon of contemporary man's responsibility for any act and inaction within the human community.
VytisknoutZobrazeno: 2. 4. 2020 01:45