VONKOVÁ, Erika. Meditace (post)listopadové (Meditation (post) November). In Měsíčník Masarykovy univerzity muni. první. Brno: Masarykova univerzita, MK ČR E 15641, 2017. p. 12-12. ISSN 1801-0806.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Meditace (post)listopadové
Name in Czech Meditace (post)listopadové
Name (in English) Meditation (post) November
Authors VONKOVÁ, Erika.
Edition první. Brno, Měsíčník Masarykovy univerzity muni, p. 12-12, 1 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita, MK ČR E 15641
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1801-0806
Keywords (in Czech) existencialismus, svoboda, zodpovědnost, sametová revoluce
Keywords in English existentialism, freedom, responsibility, velvet revolution
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Changed: 12/3/2018 12:57.
Abstract
Text na pozadí existencialistického chápání pojmu svoboda přibližuje čtenářům základní směr, kterým se naše společnost vydala po takzvané sametové revoluci v roce 1989. Přibližuje též vzpomínky autorky na bouřlivé diskuse v této době, které směřovaly k hledání tohoto směru. Finále textu propojuje fenomén svobody s fenoménem zodpovědnosti současného člověka za jakýkoliv čin i nečinnost uvnitř lidského společenství.
Abstract (in English)
The text against the background of the existentialist understanding of the notion of liberty brings to the readers the basic direction that our society made after the so-called Velvet Revolution in 1989. It also approaches the author's memories of the stormy discussions at that time that were aimed at finding this direction. The final of the text connects the phenomenon of freedom with the phenomenon of contemporary man's responsibility for any act and inaction within the human community.
PrintDisplayed: 9/2/2023 01:53