VONKOVÁ, Erika, Radim ŠTĚRBA, Slavomír LESŇÁK, Petr JEMELKA and Barbora VACKOVÁ. Konference Jan Patočka a naše doba (Jan Patočka Conference and Our Time). 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konference Jan Patočka a naše doba
Name in Czech Konference Jan Patočka a naše doba
Name (in English) Jan Patočka Conference and Our Time
Authors VONKOVÁ, Erika, Radim ŠTĚRBA, Slavomír LESŇÁK, Petr JEMELKA and Barbora VACKOVÁ.
Edition 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 60301 Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Filosofie, Fenomenologie, Existencialismus, Jan Patočka, Pedagogická fakulta MU
Keywords in English Philosophy, Phenomenology, Existentialism, Jan Patočka, Faculty of Education, MU
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Changed: 12/3/2018 12:55.
Abstract
Konference byla jednou z akcí, kterými si Pedagogická fakulta připomněla pedagogické působení Jana Patočky v letech 1946 – 1948 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity i 40. výročí Patočkova úmrtí. Zaměření konference reflektovalo Patočkův filosofický i občanský odkaz. Pedagogické působení Jana Patočky na Pedagogické fakultě MU je spojeno s jejím založením v roce 1946.
Abstract (in English)
The conference was one of the events in which the Pedagogical Faculty commemorated the pedagogical activities of Jan Patočka in the years 1946 - 1948 at the Pedagogical Faculty of Masaryk University and this year's 40th anniversary of Patoček's death. The focus of the conference reflects Patoček's philosophical as well as civil link. The pedagogical activities of Jan Patočka at the Faculty of Education of Masaryk University are connected with its foundation in 1946
PrintDisplayed: 31/1/2023 15:54