LOSOSOVÁ, Zdeňka, Natálie ČEPLOVÁ and Veronika KALUSOVÁ. Město jako prostředí pro život rostlin (Cities as unique environment for plant life). Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2017, vol. 27, No 2, p. 16-19. ISSN 1210-3004.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Město jako prostředí pro život rostlin
Name (in English) Cities as unique environment for plant life
Authors LOSOSOVÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Natálie ČEPLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Veronika KALUSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Geografické rozhledy, Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o. 2017, 1210-3004.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10508 Physical geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/17:00098785
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) druhová bohatost; městské biotopy; nepůvodní rostliny; původní rostliny; urbánní ekologie
Keywords in English species richness; urban habitats; alien plant species; native plant species; urban ecology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D., učo 13913. Changed: 20/3/2018 15:07.
Abstract
Města představují pro rostliny zcela unikátní prostředí, které se v mnoha ohledech liší od okolní krajiny. Velká sídla často hostí na svém území více rostlinných druhů, než nalézáme v jejich širším okolí, přestože na první pohled působí jako místa pro spontánní výskyt rostlin spíše nevhodná. Teprve v posledních letech se města dostávají do popředí odborného zájmu a vzrůstající počet studií přináší nové poznatky o diverzitě městské flóry a zákonitostech jejího utváření. Na příkladu výzkumu flóry města Brna ukazujeme, jak různé faktory ovlivňují složení rostlinných společenstev a jaké jsou trendy ve změně biodiverzity rostlin v prostředí měst.
Abstract (in English)
Cities are unique environment with (1) newly created habitats, (2) high heterogeneity of fragmented and isolated habitats, (3) altered pool of plant species and (4) overall changes in natural conditions in the whole city. On the example of Brno city we summarise how these factors affect plant species composition and recent trends in changes in urban plant biodiversity.
PrintDisplayed: 27/10/2021 01:42