LOSOSOVÁ, Zdeňka, Natálie ČEPLOVÁ a Veronika KALUSOVÁ. Město jako prostředí pro život rostlin. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2017, roč. 27, č. 2, s. 16-19. ISSN 1210-3004.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Město jako prostředí pro život rostlin
Název anglicky Cities as unique environment for plant life
Autoři LOSOSOVÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí), Natálie ČEPLOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Veronika KALUSOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Geografické rozhledy, Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o. 2017, 1210-3004.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10508 Physical geography
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00098785
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky druhová bohatost; městské biotopy; nepůvodní rostliny; původní rostliny; urbánní ekologie
Klíčová slova anglicky species richness; urban habitats; alien plant species; native plant species; urban ecology
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D., učo 13913. Změněno: 20. 3. 2018 15:07.
Anotace
Města představují pro rostliny zcela unikátní prostředí, které se v mnoha ohledech liší od okolní krajiny. Velká sídla často hostí na svém území více rostlinných druhů, než nalézáme v jejich širším okolí, přestože na první pohled působí jako místa pro spontánní výskyt rostlin spíše nevhodná. Teprve v posledních letech se města dostávají do popředí odborného zájmu a vzrůstající počet studií přináší nové poznatky o diverzitě městské flóry a zákonitostech jejího utváření. Na příkladu výzkumu flóry města Brna ukazujeme, jak různé faktory ovlivňují složení rostlinných společenstev a jaké jsou trendy ve změně biodiverzity rostlin v prostředí měst.
Anotace anglicky
Cities are unique environment with (1) newly created habitats, (2) high heterogeneity of fragmented and isolated habitats, (3) altered pool of plant species and (4) overall changes in natural conditions in the whole city. On the example of Brno city we summarise how these factors affect plant species composition and recent trends in changes in urban plant biodiversity.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2021 02:06